Räddningschefen Daniel Sirensjö ser övervägande positivt på tekniken och hoppas att den ska utgöra ett bra hjälpmedel i räddningstjänstens arbete. Foto: Andreas Hillergren/arkiv
Brandman Mikael Schönbeck och räddningschef Daniel Sirensjö framför en brandbil i Bjärnum som använts som reklampelare i rekryteringskampanjen.Foto: Norra Skåne/Arkiv

Brandmän är ersatta – men fler måste till

Hässleholm – I år har vi lyckats anställa lika många brandmän som sagt upp sig under året.
Det berättar räddningschef Daniel Sirensjö med anledning av de många avhoppen som deltidsbrandmän som skett från de lokala stationerna under året.

Problemen med många avhopp från de mindre räddningsstationerna i kommunen har uppmärksammats under året.

Totalt har nio deltidsbrandmän hoppat av under året (Sirensjö påpekar att den rätta benämningen är brandman RiB – räddningstjänst i beredskap). Senast skedde ett avhopp från stationen i Hästveda.
– Men vi har faktiskt lyckats anställa lika många under året, säger Daniel Sirensjö och tror att det beror på att anställda brandmän på de olika mindre stationerna lyckats hitta ersättare lokalt, men också att de många olika rekryteringskampanjerna har gett resultat.
Det ser också ut som att man äntligen anställer en kvinna som brandman i någon av avdelningarna utanför Hässleholm, enligt Daniel. Testerna är avklarade men kvinnan måste även få godkänt på läkarundersökningen.

Enligt räddningschefen har man saknat tre brandmän Bjärnum men lyckats få in två nya. I Sösdala har man gått två back, men också här är två på gång in i tjänst. Tyringe saknar också två, men en är på gång in i tjänst.
Men han förklarar också att man fortfarande söker fler brandmän för tjänst i beredskap, exempelvis till Hästveda.
– Vi ska göra nya rekryteringar till våren för stationerna i Tyringe, Bjärnum och Hästveda, förklarar han och tillägger att stationerna i Vinslöv och Hästveda inte har någon bemanning under vardagarna.

Han berättar också att under de senaste 10-15 åren har i genomsnitt 8-9 brandmän slutat per år, och mellamn 5-6 har tillkommit. Så en viss brist finns fortfarande.
– Men vi är jätteglada över att ha lyckats rekrytera nya under året, avslutar räddningschef Daniel Sirensjö och säger att målsättningen är att kunna rekrytera bort vakanserna som finns.
Han inflikar också att det finns två heltisanställda brandmän i både Tyringe och Bjärnum som täcker upp vakanser.

×