Styrning krävs av Hesslehem

Ägarstyrning av Hesslehem till ett bostadsbolag för hela kommunen

Hästvedas Intresseförening kräver att policyn för Hesslehem får en tydligare ägarstyrning som aktivt bidrar till bostadsförsörjningen i kransorten Hästveda.

Policyn för ägarstyrning av det kommunala bostadsbolaget Hesslehem fastställs av ledamöterna för politiska partier i Hässleholms kommunfullmäktige.

I likhet med Hässleholms tätort krävs att bland annat tätorten Hästveda prioriteras i policyn för att möta efterfrågan av nya bostäder. Större jämvikt med kommunal närvaro i den ordinarie bostadsmarknaden bör självklart även gälla här.
Hesslehem lyser med sin frånvaro i det ordinarie bostadsutbudet i Hästveda. Hästveda har en mycket påtaglig bostadsbrist. Antalet invånare har ökat markant från 2013 då orten fick tågstopp.

Hässleholms kommun har beslutat att särskilda satsningar skall göras i kransorterna som fått tågstopp.
Nya bostäder förväntas vara en sådan satsning.
I Hässleholms kommun bor två tredjedelar av invånarna på landsbygden. För Hästveda med omnejd som del av denna landsbygd efterfrågas nyttan med det kommunala bostadsbolaget Hesslehem som aktör på bostadsområdet.

×