Psykiatriambulans på försök i Skåne

Skåne Nu ska försök med psykiatriambulanser i Skåne genomföras.

2016 beslutade regionfullmäktige att införa ett försök med psykiatriambulanser med efterföljande utvärdering om en eventuell permanent fortsättning.
Beslutet togs efter en motion från Centerpartiet.
Nu har hälso- och sjukvårdsnämnden gett sjukvårdsdirektören uppdraget att återkomma med ett förslag på hur försöket ska utformas.
– Äntligen är vi ett steg närmare att kunna införa psykiatriambulans i Skåne, något som vi borde haft på plats redan 2017, eftersom vår motion bifölls redan 2016 men som sedan skjutits fram, säger Lars-Göran Wiberg (C) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Annette Linander (C) är ledamot i regionfullmäktige och en av motionärerna.
– Införandet av psykiatriambulanser är viktigt för att kunna förhindra ett eskalerande sjukdomstillstånd, som i värsta fall kan vara förknippat med kraftigt ökad risk för självskada som kan vara självmord.
Centerns gruppledare i Region Skåne, Birte sandberg ser beslutet som en mycket viktig åtgärd med tanke på den ökande psykiska ohälsan.

×