Tekniska förvaltningen behöver mer folk

Hässleholm

Tekniska förvaltningen behöver 350 000 kronor för att finansiera ytterligare en tjänst som exploateringsingenjör.
Förvaltningen konstaterar att befolkningen och näringslivet i Hässleholms kommun växer och nya områden behöver kontinuerligt tas fram för att möte efterfrågan på bostäder, verksamheter och utbyggnad av infrastruktiren.
Mark- och exploateringsavdelningen har i dag fyra anställda som inte hinner med att utföra sina arbetsuppgifter i den takt som önskas av näringslivet, privatpersoner och kommunen. Om byggtakten hålls och även ska ökas är behovet av ny personal obestridligt, enligt förvaltningen.

Dagens fråga

Tror du att Sverige vinner mot Tyskland?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×