Kräver att stödboende lämnar bostäder

Kristianstad Ett stödboende för ensamkommande ungdomar i Kristianstad och Bromölla måste nu lämna en del av bostäderna – efter krav från Ivo.

För att verka som stödboende krävs det att bostäderna omfattas av Ivo:s, Inspektionen för vård och omsorgs, tillstånd.
Nu hävdar Ivo, som gjort en granskning över området, att flera bostäder som används som stödboende för ensamkommande ungdomar i Kristianstad och Bromölla lämnas då de inte uppfyller kraven.
Det ska bland annat innefatta en gård där ett antal bor i ett kollektiv tillsammans med personal. Det ska även finnas personer som inte tillhör verksamhetens målgrupp som bor i lägenheterna, enligt Ivo.
På det visade sig granskningen från Ivo även att en del av personalen börjat arbeta innan kontroll gjorts på deras utdrag från polisregistren skriver Sirenen.
×