Får tillräckligt miljöombyte

Hässleholm

Förvaltningsrätten har avslagit ett överklagande från en man i 60-årsåldern som anser att han är i behov av en korttidsvistelse utanför det egna hemmet under sommaren 2018.
Mannen som bor i en bostad med särskild service och är beviljad daglig verksamhet. Det handlar om en insats som ska täcka den enskildes behov av fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.
Enligt enhetschefen på boendet erbjuds mannen aktiviteter regelbundet, även under sommaren. Bedömningen är att mannen har behov av miljöombyte och rekreation vilket han får med de insatser som redan är beviljade. Av den anledningen avslås överklagandet.

×