Djurstängsel rivs

Hässleholm

En beställning har nu lagts till kommunens driftavdelning om att ta bort det gamla djurstängslet i hembygdsparken.
Det har tidigare inkommit en skrivelse till kommunen om att det staket som tidigare avgränsade djurhagen i hembygdsparken låg skadat och förfallet.
Skribenten menade att det skulle bli ett lyft för parken om det gamla stängslet plockades bort.

×