Förbud att vattna i Perstorp

Perstorp

Klockan 12 på fredagen infördes bevattningsförbud även i Perstorps kommun. Långvarig torka och höga temperaturer har lett till att grundvattennivåerna är lägre än normalt så förbudet införs, som en säkerhetsåtgärd, för att spara på vattnet i vattentäkten.
Bevattningsförbudet innebär bland annat att det är förbjudet att använda kommunalt vatten till att vattna fotbolls- och tennisplaner, gräsmattor och annan växtlighet, fylla på pooler och tvätta bilar.
Perstorps kommun uppmanar även fastighetsägare med egen brunn att vara sparsamma med sitt vatten.

×