Foto: Lars Sjögren

En vacker blomma vid Lillasjön i Hästveda, fotograferad av Lars Sjögren.

×