Stöld i kommunlokaler

Broby

En kommunanställd med arbetsplats i Broby har anmält till polisen att vederbörandes mobiltelefon, samt passer- och tågkort, stals vid lunchtid på torsdagen. Stölden ska ha inträffat i kommunens lokaler på Snapphanegatan.

×