Artikeln finns inte.
FLER NYHETER PÅ
Betygsglappet mellan flickor och pojkar är ett problem i hela Sverige. I Osby ligger skillnaden på 49,1 poäng till flickornas favör om man jämför det genomsnittliga meritvärdet för läsåret 2013-14.

Glappet ökar i skolan

Flickorna i nian snittar nu på nära 50 poäng mer än pojkarna
Saltkråkan på Lille Mats förskola ska byggas om helt i samband med saneringen efter giftlarmet. En tidsplan och en kostnadskalkyl väntas vara klar inom en vecka.  

”Hela avdelningen byggs om rejält”

Saltkråkan på Lille Mats förskola ska byggas om helt i samband med saneringen efter giftlarmet. En tidsplan och en kostnadskalkyl väntas vara klar inom en vecka.
En rapport från Jaguarens rike, en nordisk mästare i berättande, en poetisk musikföreställning och – ost. Våren bjuder på ett varierat program i Boalts bygdegård.  

Nu våras det för
Boalts bygdegård

En rapport från Jaguarens rike, en nordisk mästare i berättande, en poetisk musikföreställning och – ost.Våren bjuder på ett varierat program i Boalts bygdegård.
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och Rovana Plumb, Rumäniens minister för arbete, familj, socialt skydd och äldre

Lösning på väg för romska tiggare

Svenskt samarbete med Rumänien ska hjälpa utsatta med jobb i fattigas hembyar.
Läs våra bilagor