Artikeln finns inte.
FLER NYHETER PÅ
Nu ersätter sanktionsavgift böter. Lastbilarna på bilden har inget med artikelns innehåll att göra.  

Olaglig lastbil får numera betala dyrt

"Nu kan vi använda släggan i stället för som tidigare en dunkudde", säger Rikard Karlsson, vid trafikpolisen i Skåne.
Nu läggs Fulltofta hembygdsgrupp ner, och 700 överblivna exemplar av sockenböckerna skänks till byföreningen i Ludvigsborg. Sylve Björk i hembygdsgruppen överlämnar ett par av böckerna till Roger Persson, ordförande i byföreningen, utanför Byahuset i Ludvigsborg.  

700 böcker skänks till byföreningen

Fulltofta Hembygdsgrupp gör bokslut.
Betygsglappet mellan flickor och pojkar är ett problem i hela Sverige. I Osby ligger skillnaden på 49,1 poäng till flickornas favör om man jämför det genomsnittliga meritvärdet för läsåret 2013-14.

Glappet ökar i skolan

Flickorna i nian snittar nu på nära 50 poäng mer än pojkarna
Läs våra bilagor