Högst arbetslöshet i nordöstra Skåne

15 MARS 2012 08.30

Östra Göinge har den fjärde högsta arbetslösheten i Skåne. Det visar nya siffror från Arbetsförmedlingen.

Kommunstyrelsens ordförande, Patric Åberg (M), är inte förvånad över siffrorna.
– Så fort konjunkturen viker neråt så slår det ut industrierna. När konjunkturen sedan vänder upp märks det också med en gång.
Hela 12,3 procent av den arbetsföra befolkningen i kommunen är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen skriver i sin rapport att anledningen till den höga och ökande arbetslösheten i landet är det försämrade ekonomiska klimatet i Europa. Under det sista kvartalet 2011 föll exporten kraftigt. Detta har gett avtryck på landets industrier som framför allt exporterar varor till utlandet.
Åberg berättar att diskussioner har förts med arbetsförmedlingen om hur kommunen ska möta krisen som nu verkar växa sig allt större.
– Arbetsförmedlingen kommer att sätta in mer personal i Östra Göinge. Just nu pratar vi om hur vi kan förmildra läget.
De tittar både på kortsiktiga lösningar men också på långsiktiga. Att kommunen har så pass mycket tillverkningsindustri är ett problem.
– Vi behöver bredda arbetsmarknaden i kommunen och utveckla utbudet av jobb. Men det är inte gjort i en handvändning.
Kommunen ser Ikea i Älmhult som en allt större samarbetspartner där de kan dra nytta av varandra. Diskussioner förs kontinuerligt på olika plan.
– I dag jobbar 100 kommuninvånare på Ikea. Vi vill att den siffran fördubblas.
Arbetsförmedlingen skriver vidare i sin rapport att ingen snabb vändning är i sikte. 2012 blir ett år utan ljusningar på arbetsmarknaden.
De nyanmälda jobben hos arbetförmedlingen finns framför allt inom finansiell verksamhet och företagstjänster. Två av tio nyanmälda jobb finns inom vården. 10 procent av platserna finns inom handel. Nästan lika många finns inom utbildningssektorn. Nämnda branscher utgör 80 procent av de nyanmälda jobben under årets två första månader.
Högst arbetslöshet har Landskrona kommun där 15,7 procent är inskrivna. Landskrona följs av Malmö med 13,8 procent och Åstorp med 12,8 procent. Östra Göinge har högst arbetslöshet i nordöstra Skåne.
Andelen arbetsföra som är inskrivna på Arbetsförmedlingen i Hässleholm är 11,3 procent, motsvarande siffra i Kristianstad är 10,9 procent och i Osby är 10,1 procent öppet arbetslösa.
Totalt sett är 10,2 procent arbetslösa i Skåne. På nationell nivå ligger siffran på 8,7 procent.


Tipsa Tipsa en vän
Kommentarer
Max 200 ord. Debattregler
blog comments powered by Disqus
FLER NYHETER PÅ
Christer Fredriksson, vd för Backer i Sösdala.  

Backer varslar
31 anställda

Enheten i Tjörnarp blir bara lagerlokal.
I diagrammet är det synliggjort hur de olika budgetförslagen räknats fram. Den röda pilen är gjord efter fjolårets decembervolym+volymökning under 2015+kvalitetsåtgärder under 2015. Den gula pilen är gjord efter fjolårets decembervolym+volymökning under 2015. Den gröna pilen är gjord efter fjolårets decembervolym. Den blåa pilen är gjord efter den budget som är lagd. Siffrorna vid varje pil visar hur mycket pengar som saknas vid de eventuella förslagen, allt enligt omsorgsförvaltningens beräkningar.  

Omsorgen riskerar
gå 20 miljoner back

Omsorgschefen är orolig för verksamheten.
Bildspecial: Lernacken
 

Snabbt och smidigt inför färden över sundet

180 personer jobbar vid betalstationen.
Ekonomi
Thomas Bernspång kan idag se tillbaka på de 15 år det tog honom att bli av med sina skulder. Idag driver han ett Bed & Breakfast i Tyringe med sin nya familj, och träffar ofta på människor som hamnat i samma skuldfälla som han en gång gjorde.  

Tog honom 15 år
att bli skuldfri

Tomas Bernspång vill se nätverk av frivilliga och myndigheter.
Avgiften för trygghetslarm föreslås höjas från 150 kronor/månad till 200 kronor/månad från och med den 1 april i år.  

Höjd avgift för trygghetslarm

Avgiften för trygghetslarm föreslås höjas från 150 kronor/månad till 200 kronor/månad från och med den 1 april i år.
Hur kan en liten kommun bekämpa hög arbetslöshet samtidigt som 800 jobbtillfällen har försvunnit sedan 2007? Det är en fråga som näringslivschefen Karl-Axel Hill söker svar på

Ny strategi för ett bättre näringsliv klar

800 jobb har försvunnit i kommunen sedan 2007
Läs våra bilagor