1167 kr per medlem

Det är en gemensam kostnad för Hässleholms invånare på 7 kronor var om man låter kommunen betala förlustbidrag som motsvara 1167 kronor per medlem i HIF Klinten.

Nu kanske inte alla  betalar skatt i Hässleholm, men om hälften gör det så blir kostnaden 14 kronor per person för fortsatt verksamhet inom HIF Klinten för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. HIF Klinten brukar få cirka 70 000 om året i aktivitetsstöd av kommunen. Det gör en kostnad på 233 kronor om året per medlem i HIF Klinten. Räknar man in ett eventuellt förlustbidrag så är kostnaden för kommunen 1 400 kronor på ett år.

Redan nu betalar varje invånare 12 kronor var för tre månader Markanhus. Så om hälften är skattebetalare blir det 24 kronor per person. Det ger en kostnad på 3100 kronor per medlem i den insomnade föreningen Markan för tre månader.

Oftast är det ju så att verksamheter för människor med funktionsnedsättningar är dyrare och svårare. Jag är glad att Markanhuset finns och att det satsas, men jag förstår inte hur man kan snåla mot människor med funktionsnedsättningar.

Min bestämda åsikt är att om någon har gjort ett jobb som man kommit överens om ska ersättas med pengar ska så ske. Att då gå i konkurs för att slippa undan skulden och sedan börja om, anser jag vara förkastligt. Faktiskt även om det hade gällt tyska hästägare, men nu kom hästarna från Båstad och lånades in. Det är våra magiska scenkonstnärer och materialhjälpare som HIF Klinten är skyldiga pengar.

Stöd gärna HIF Klinten/Kultur på fb här

förlustbidragsansökan

Handikappidrottsföreningen Klinten har med anledning av sin förlust i sommarprojketet Människohästar på Hovdala haft kontakt med kulturchef Anders Rosegren, som anser att det inte är en fråga som Kulturförvaltningen kan hjälpa till med. Fritidschef Stefan Larsson anser inte heller att den förvaltning han företräder kan göra något för HIF Klinten. Han har föreslagit att HIF Klinten ska göra konkurs för att bli av med skulderna och starta om verksamheten. Det är inte aktuellt. Dels för att det är enskilda personer som för en liten ersättning har gjort stort arbete och en förening Kontrapunkt som stödjer människor i nöd, som behöver få in hyran för tältet. Dels att all verksamhet i HIF Klinten görs ideellt, för att människor följer sitt hjärta och ger tid till dem som inte klarar sig själva. Att tro att alla ideellt arbetande kommer tillbaka med samma kraft efter att föreningen låtits gå i konkurs, är inte realistiskt. Omsorgschef Annika Andersson kunde inte heller hjälpa oss och föreslog att HIF Klinten skulle vända sig till kommunstyrelsen. Det gör vi nu.

Handikappidrottsföreningen Klintens projekt Människohästar på Hovdala sommaren 2015 gick med förlust. För att undvika en konkurs behöver HIF Klinten 1167 kronor per medlem, 350 000 kronor, i bidrag. Om HIF Klinten går i konkurs blir 300 medlemmar utan aktiviteter. De flesta medlemmarna är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Om de förlorar sina fritidsaktiviteter ökar risken betydligt för psykiska ohälsa för deras del.

HIF Klinten har i trettioårs tid gett barn och ungdomar med svårigheter och funktionsnedsättningar i Hässleholm en meningsfull fritid. Från början var aktiviteterna olika former av idrott, men under de senaste tio åren har sociala aktiviteter och även kulturella aktiviteter blivit en del av föreningen. Barn och ungdomar som tillhör kretsen inom särskolan eller som har andra diagnoser som påverkar deras beteende, har ofta svårt att bli accepeterade i andra sammanhang och har ofta upplevelser av ensamhet, mobbing och självmordstankar. Därför var det viktigt för HIF Klinten att bredda urvalet av aktiviteter, så att fler barn och ungdomar med funktionsnedsättningar skulle kunna få en meningsfull fritid än de som var idrottsintresserade. Alla ledare inom HIF Klinten arbetar ideellt, oavsett aktivitet.

När styrelsen tog beslutet om att HIF Klinten skulle göra Människohästar på Hovdala och godkände kalkylen, var det på grundval av de tidigare tre årens erfarenheter med sommarprojekt och betalande publik. Tidigare år hade publiksiffrorna varit 800 – nästan 1000 personer under projektet.I kalkylen ingick att HIF Klinten gick in med 100 000 kronor i eget kapital. Eftersom det fanns ytterligare 100 000 kronor i föreningen bedömde styrelsen riskerna som små med projektet och eftersom Människohästar på Hovdala var i ett cirkustält, uppfattade styrelsen situationen som gynnsam. Projektet hade tälttak över huvudet och därmed inte så väderberoende. Totalt kom 264 betalande personer till Människohästar på Hovdala. Avsaknaden av biljettintäkter och kringförsäljning gav en förlust i projektet på 550 000 kronor. HIF Klinten har gått in med de 200 000 kronor som har funnits i föreningen och då saknas fortfarande 350 000 kronor.

Den kvarvarande skulden är till största del ersättningar och löner till de internationellt verksamma scenkonstnärer som medverkade i Människohästar på Hovdala mot en ringa ersättning för att de tyckte att det var viktigt att visa världen att människor med autism kan göra vackert. Det är också tälthyra kvar att betala och andra hyreskostnader.

I nuläget har HIF Klinten fjorton aktiviteter i veckan för för sina 300 medlemmar, barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Aktiviteterna är uppdelade i tre olika ”grenar” sport, sociala aktiviteter och kultur:

Sportgrenens aktiviteter är varje vecka: tre olika grupper innebandy , två fotbollsgrupper, bowling, fyra varmbadsgrupper och under säsong en grupp med ishockey.

Sociala aktiviteter är spelkvällar i Luckan (dataspel, Tv-spel och kortspel) på tisdagar, torsdagar och lördagar, samt under säsong; grillning och kids-volleyboll på Hässleholmsgården på torsdagar.

Kulturgrenen har nu Capoeiraträning en gång i veckan på Hässleholmsgården.

De senaste sex åren har i HIF Klintens regi:

genomförts fler än 600 timmar med de fasta aktiviteter som beskrivs ovan i texten för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar per år

Skolsamverkan med grund- & gymnasiesärskolan 2008-09

HIF Klinten var nominerad till Årets förening på Eldsjälsgalan 2009.
2009 fick HIF Klinten Jerringfondens Handikappspris.
Mie Levin blev utsedd till årets förnyare 2009 av Skåneidrotten.
Serievinst i innebandy 2009 i division 2 för HIF Klinten.
Guld för HIF Klintens fotbollslag i division 3 Skåneserien (2009)
Mobil idrottsskola 2009 – 10
Girlpower, del 3

HIF Klintens fotbollslag tog silver i division 2 Skåneserien 2010
2010 arrangerade HIF Klinten Mattcurlings SM 2010 . Det innebar 400 matcher både individuellt och lag på en helg.

2011 uppfört en dans på Hässleholmsdax i koreografi av Emma Ribbing
HIF Klinten arrangerade Bordtennis JSM,
USM Bordtennis arrangerades också av HIF Klinten.
Bordtennis cupen Smashen genomfördes i HIF Klintens regi under 2011

2012 genomfört fem familjeföreställningar av Det susar i Säven på Hovdala Slott. Fler än 800 personer i publiken.
HIF Klintens fotbollslag tog silver i division 3 Skåneserien 2012

2013 Hästdans på Hovdala, ett danssamarbete med The Equus Projects från New York. Fem föreställningar med unga med autism, hästar och dansare. Nära 900 personer kom för att se föreställningen, reportage i SVT och DN.
HIF Klinten har haft medlemmarna med i Special Olympics 2013 i Seoul, Korea. Hans Ask som tagit silvermedalj på skidor i Special Olympics 2013 på 2,5 km klassisk stil. En medalj i super G och en i storslalom, samt en silvermedalj i slalom för Johanna Ero.
2013 Visningar av dokumentären ”Relocation of Thinking” om Klinten Kultur 2012 i Hässleholm, Halmstad, Malmö.
HIF Klintensfotbollslag tog guld i division 4 Skåneserien (2013)

Första februari 2014 hade ”Hästdans på Hovdala” en dokumentärfilm om Klinten Kulturs projekt med samma namn 2013 premiär på Lincoln Center, ett stort kulturcenter, i New York. Filmen vinner priser på tre filmfestivaler i USA. Ulrika Mickels Nord deltar i samtal på scenen och får berätta om HIF Klinten/Kultur.
2014 Nattdans på Hovdala, ytterligare ett samarbete med The Equus Projects och fler än 950 i publiken. Det var hästar, ryttare, unga med autism, trumspel och eld på borggården på Hovdala Slott.
Multiarenan vid Norrängskolan gjordes möjlig genom att HIF Klinten samlade in 420 000 kronor till färdigställande under hösten 2014.
Gjorde en mindre eldshow vid Musikpaviljongen på T4 området vid julen 2014.
Klinten Kultur nominerades till Kristianstadbladets Kulturpris 2014.
2014 deltog HIF Klinten i SM i innebandy och kom på femte plats.
HIF Klintens fotbollslag tog silver i division 4 Skåneserien

HIF Klinten arrangerade en veckas skidläger i Bydalen för ungdomar 2015
Arrangerade en VårRit på Guldkusten på valborg 2015. En eldshow med unga med autism. Nära 300 personer i publiken.
2015 Människohästar på Hovdala, ett samarbete med Collectif Masque från Paris. En kritikerrosade föreställning.
Linda Hedman och Frida Hassel från HIF Klinten tar silvermedalj i rullstolsdans Bugg 2 Combi.

HIF Klinten har i många fall lyckats att integrera individer med diagnoser och dokument som garanterar och påstår att de aldrig kommer att klara socialt samspel. I HIF Klinten finns en unik förmåga hos ledarna och en pedagogisk syn på individens kapacitet som får människor att våga leva fullt ut, även om de har det svårare än de flesta.

Hässleholms kommun har bidragit med mindre än 500 000 kronor till HIF Klintens verksamhet under den senaste femårsperioden. Att jämföra med KF Markan, som också ägnar sig åt barn, ungdom, fritid och kultur som både har fått ett förlustbidrag på 500 000 och verksamhetsbidrag på cirka 8,5 miljoner under perioden. HIF Klinten är fullt medvetna om att 350 000 kronor är en stor summa, men att kostnaderna för att ge dessa barn och ungdomar en meningsfull fritid kan nog inte göras mindre. Kostnaderna om de förlorar möjligheterna att möta vänner och känna gemenskap, kommer vida att överskrida 350 000 kronor på grund av större hjälpbehov då deras hälsa riskeras att försämras.

HIF Klinten ber om 1167 kronor per medlem, 350 000 kronor, för att rädda Hässleholms ungdomar med funktionsnedsättningars värdefulla fritidsgemenskap . HIF Klinten vill inte behöva förklara för medlemmarna att nu är det slut. En del av medlemmarna har inte ens ett språk. Hur ska de förstå?
Hjälp oss att hjälpa.

1 & 2 aug kvar.

En av dem som gav mig inspiration att starta Klinten Kultur, Sylvia Carlsdotter tog dessa bilder på Människohästar. 11823015_994028850637821_814089441880681916_o 11794188_994232917284081_8394836946483643101_o

Första genomdraget och tre dagar kvar.

Tack vare Marianas goda planering blev det faktiskt ett genomförbart genomdrag igår efter endast åtta dagars träning. Magnifikt.

11728734_10153082909898111_2283914136259073565_o

Jag är extremt stolt över hur killarna i Klinten Kultur har utvecklats. Lika stolt som jag blir provocerad av att det inte är något som man vill ta till sig inom skolans värld, i alla fall lokalt sett. Klinten Kultur visar att allt är möjligt. Kom och dela den upplevelsen. Förköp finns här.

 

Fem dagar till premiär

och allt är härligt och hästigt. Idag var en bra dag. Då tackar man och tar emot. Kom till vårt tält och se det mäktigaste Hässleholm har att erbjuda denna sommar. Biljetter finns här

11717373_845528098865879_33646136619684236_o

Sex dagar kvar till PREMIÄR

Bild

Allt är ännu möjligt och vi ser fram mot att välkomna publiken till en extraordinär scenkonstupplevelse i tältet på Hovdala. Dessutom serveras Annas mäktiga karibiska wraps.

11059714_848701485215207_3672550349591862460_n

Biljetter förköper du här eller på plats. Klinten Kultur tar kort

Alla hästar tältet!

Så nu har alla hästarna varit tältet.

Ensemblen håller helg, men hästarna och jag håller på. Det gör meste byggaren Henrik också. Vi kämpar på och det blir grande finale på lördag nästa vecka.

IMG_6006

Häst i tältet.

11059516_10153068735718111_7524295144517034057_o

Igår gjorde Labolina scendebut, med den äran.. Hon kommer att bli en strålande ”cosmic horse”.

Tina Quartey

IMG_5949

Vår absoluta favoritslagverkare är tillbaka i år igen. På bilden: Tina talar med hästar.

Ulrika Mickels Nord
Premiär 25 juli 2015

I ett cirkustält där hästar har människomasker och människor i hästmasker på Hovdala

Klinten Kultur är en del av Handikappidrottsföreningen Klinten och gör scenkonst med internationellt verksamma scenkonstnärer för att visa att människor med autismdiagnos kan göra vackert tillsammans med andra.

Ulrika Mickels Nord är är initiativtagare och konstnärlig ledare för Klinten Kultur.

Ulrika Mickels Nord bor utanför Hässleholm tillsammans med sina barn och hästar. Förutom Klinten Kultur är Ulrika verksam som projektledare, dramapedagog, samt att hon föreläser om att möta människor med (och utan) autism med kreativitet och har ryttare i träning med fokus på biomekanik och vänskap med hästen.
×