Perstorp AB får 35 miljoner

Pengarna till projektet, i vilket Lunds universitet också deltar, kommer från Vinnova vilken är en statlig myndighet som ska bidra till att höja tillväxten och välståndet i hela landet. Projektet handlar om att använda organiska råvaror för att sedan tillverka andra kemikalier. Till exempel kan petrokemiska råvaror ersättas av organiska råvaror i produktionen av färg, laminat och kompositmaterial. ”Inom fem år ska projektet uppvisa en pilotprocess och de organiska kemikalierna ska vara testade i slutprodukter”, skriver projektkoordinatorn Neil Cruise i ett pressmeddelande. Perstorp AB räknar med att vara igång med en industriell tillverkning inom fem till tio år. Även Lyckebystärkelsen, Danisco, Indienz, Bonakemi och Göteborg energi deltar i projektet. Nsk&TT