Äntligen förändras strandskyddet

Opinion Närheten till vattendrag, att bada eller sitta vid en strandkant och fika under en skridskotur är livs- kvalitet för många svensk-ar.
Opinion • Publicerad 19 januari 2009 • Uppdaterad 13 december 2021
@$:Riksdagsledamot Lars-Ivar Ericson anser att det är en väldigt bra med förändrade strandskyddsregler som möjliggör lokal utveckling genom lokalt bestämmande.
Foto: JONAS KARLSSON
@$:Riksdagsledamot Lars-Ivar Ericson anser att det är en väldigt bra med förändrade strandskyddsregler som möjliggör lokal utveckling genom lokalt bestämmande. Foto: JONAS KARLSSON

Närheten till vattendrag, att bada eller sitta vid en strandkant och fika under en skridskotur är livs- kvalitet för många svensk-ar. Strandskyddet är av-görande för att säkra allmänhetens tillgång till kust och stränder. Dagens strandskydds-regler fungerar inte. I flera kommuner är mer än hälften av stränderna bebyggda trots dagens strandskydd. Dispenser från strandskyddet har i många fall givits på oklara grunder. I Stockholms-området har det varit möjligt att i vissa områden bygga rakt ut i vattnet, eftersom mark som var planlagd före lagstiftningen saknar strandskydd. Samtidigt innebär reglerna ett hinder för utveckling i många kommuner. Samma regler gäller idag i Stockholm som i Smålands inland och jämtländska Strömsund. Samma strandskydd gäller för kuststräckor med hårt exploateringstryck som i kommuner med fler sjöar än invånare. Strandskyddet, som är unikt för vårt svenska natur- och friluftsliv, har gradvis urholkats. Alliansregeringen föreslår nu den reformering av strandskyddet som så länge behövts. Grundprincipen om strandskydd 100 meter från strandlinjen gäller. Storstads- och exploateringsområdenas verklighet kan däremot inte vara mall för hela landet. Det är välkommet att regeringen nu öppnar för att göra det lättare att få bygga vid stränder i landsbygdsområden med god tillgång till stränder, och främja utvecklingen där. I hårt exploaterade områden begränsas samtidigt strandnära nybyggnationer genom att reglerna tydliggörs och utrymmet för dispenser minskar. Då områden för landsbygdsutveckling ska pekas ut i översiktsplaneringen ställs högre krav på kommun-erna att ha en genomtänkt och långsiktig syn på strandskyddet. Genom reglerna för landsbygds-utveckling tar den nya lagen hänsyn till regionala skillnader i olika delar av landet. Beslut fattas bäst nära de människor som berörs. Det är bra att ansvaret för besluten om strandskyddet och utvecklingen av landsbygden nu ska fattas lokalt och regionalt. Nu får kommunerna huvudansvaret för beslut om di-spenser. Länsstyrelserna får rollen att pröva att di-spens- och upphävandebeslut uppfyller strandskyddet syften. Det är klokt att utforma regler som tar vara på den kunskap som finns lokalt och regionalt om både naturvärden och friluftsliv. På detta sätt decentraliseras makten över att skydda stränder som behöver värnas och att ge möjlighet för fler människor att förverkliga drömmar om ett strandnära boende. Regeringens förslag till förändringar av strandskyddsbestämmelserna gör det möjligt för hela Sverige att leva! Lars-Ivar Ericson (C) riksdagsledamot

Admin
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.