Brakförlust för Swedbank

Nyheter Analytiker hade, enligt Reuters, i genomsnitt räknat med en rörelsevinst på 813 miljoner kronor.
Publicerad 23 april 2009 • Uppdaterad 13 december 2021
gör en förlust med 3 357 miljoner kronor. Foto: Scanpix/Arkiv
gör en förlust med 3 357 miljoner kronor. Foto: Scanpix/Arkiv

Analytiker hade, enligt Reuters, i genomsnitt räknat med en rörelsevinst på 813 miljoner kronor. Swedbanks vd Michael Wolf skriver i delårsrapporten att banken i dag står inför en av sina största utmaningar genom tiderna. "Den globala konjunkturnedgången har fördjupats i takt med att finanskrisens effekter på den reala ekonomin har förstärkts. På flera marknader där Swedbank verkar är nedgången djup", skriver han. "Upplåningsmarknaderna för bankerna världen över fungerar mycket bristfälligt utan statligt stöd. Förutsättningarna för den globala bankindustrin förväntas framöver att förändras betydligt", skriver Wolf vidare. Under andra kvartalet kommer Swedbank enligt Wolf att fortsätta arbetet med att analysera vilka ytterligare åtgärder som krävs "för att säkra framtida lönsamhet under rådande makroekonomiska utveckling". Resultatet belastas av en nedskrivning av värdet på immateriella tillgångar på 1 305 miljoner kronor och en engångskostnad för Swedbank Roburs felaktiga fondavgifter på 346 miljoner kronor. Exklusive dessa belopp var rörelseförlusten 1 572 miljoner kronor. Nedskrivningen på 1,3 miljarder kronor avser Swedbanks verksamhet i Ukraina, vars värde redan tidigare skrivits ned kraftigt. "På grund av den ekonomiska och politiska osäkerheten har Swedbank valt att omvärdera Ukraina och kommer att utveckla verksamheten med en lägre ambitionsnivå", skriver banken. Den baltiska verksamheten betraktas enligt Swedbank fortfarande som "en vital del av vår hemmamarknadsstrategi". Swedbank utesluter dock inte en framtida nedskrivning av så kallad goodwill, hänförlig till de baltiska investeringarna. Den ekonomiska krisen har medfört kraftigt försämrad återbetalningsförmåga för kunderna på många av Swedbanks marknader. Mest påtaglig har försämringen enligt banken varit i de baltiska länderna och Ukraina. Större delen av de gruppvisa reserveringar på 3,7 miljarder kronor som Swedbank bokfört avser dessa länder. "Vi förväntar oss att tillväxttakten i osäkra fordringar kommer att avta senare under året. När så sker kommer reserveringsgraden att sjunka", skriver Swedbank. Banken skriver också att den "extensivt" använt sig av den statliga garantin för att ta upp ny långfristig upplåning och säkerställa en god likviditet. De senaste åren har Swedbank tjänat mycket pengar på de tidigare så snabbväxande baltiska ekonomierna. För bara ett år sedan stod Baltikum för en tredjedel av Swedbanks samlade vinst. Den baltiska bankrörelsen redovisar nu en rörelseförlust på 2,9 miljarder. Motsvarande kvartal förra året blev det en vinst på nära 1,2 miljarder kronor. Antalet anställda och kontor där minskas under de närmaste kvartalen för att minska överkapaciteten. Ett besparingsprogram har inletts för att minska kostnaderna med cirka 15 procent. Kreditförlusterna sköt i höjden och uppgick netto till 6 845 miljoner kronor, jämfört med 288 miljoner kronor ett år tidigare. Reserveringarna för kreditförluster uppgick under kvartalet till 6 552 miljoner kronor, varav 3 680 miljoner kronor hänför sig till den kraftigt försämrade makroekonomiska situationen. Wolf pekar på att, trots de omfattande kreditförlusterna, har Swedbanks så kallade primärkapitalrelation, som speglar bankens finansiella styrka, endast minskat med 0,3 procentenheter till 10,8 procent. Räntenettot steg till 5 803 miljoner kronor, från 5 241 miljoner kronor. Provisionsnettot minskade till 1 374 miljoner kronor, från 2 180 miljoner kronor. Totalt uppgick intäkterna till 9 424 miljoner kronor, jämfört med 8 446 miljoner kronor motsvarande period året före. Kostnaderna steg till 4 631 miljoner kronor från 4 440 miljoner kronor. - Det här är den första rapporten som den nye vd:n Michael Wolf presenterar, och då brukar man försöka ta ut liken ur garderoben. Den här rapporten karaktäriseras av detta, säger Rodney Alfvén, bankanalytiker och analyschef på Chevreux. Huvudsakligen handlar det om att ta itu med bankens stigande kreditförluster i Ukraina och Baltikum. - Swedbank skriver av de baltiska krediterna väldigt aggressivt, och samma sak gäller Ukraina. Man kan tolka det på två sätt: antingen är situationen värre än man trott, eller så gör man tidigt stora reserveringar för att inte behöva göra så mycket framöver, säger Rodney Alfvén. Swedbank skriver i sin delårsrapport att man planerar att omvärdera verksamheten i Ukraina och "utveckla verksamheten med en lägre ambitionsnivå". Och Rodney Alfvén tror att Swedbank nu kommer att satsa mer på hemmamarknaden. - Jag tror att vi kommer att få se en ny satsning, fokuserad på Sverige, helt enkelt för att det är deras hemmamarknad. Man måste gräva där man står. Resultatet för Sverige ser bra ut, vilket bådar gott för de andra bankerna. - I Sverige är avkastningen väldigt bra. Problemen är isolerade österut, vilket betyder att det bör se ganska bra ut för övriga banker, säger Rodney Alfvén.

Admin
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.