Patientnämnden inget politiskt vapen

Opinion Patientnämnden Skåne har till uppgift att stödja och hjälpa patienter som drabbats negativt på något sätt i den skånska vården.
Opinion • Publicerad 29 maj 2009 • Uppdaterad 15 december 2021
Patientnämnden i Region Skånes ordförande och vice ordförande manar till att nämndens arbete inte ska användas i politiskt syfte som de sett tendenser till. Foto: HELENE NORDGREN
Patientnämnden i Region Skånes ordförande och vice ordförande manar till att nämndens arbete inte ska användas i politiskt syfte som de sett tendenser till. Foto: HELENE NORDGREN

Patientnämnden Skåne har till uppgift att stödja och hjälpa patienter som drabbats negativt på något sätt i den skånska vården. Dessutom har nämnden en viktig kvalitetsförbättrande roll genom att systematisera patienternas erfarenheter och genom återföring till verksamhet och politiker verka för att ständiga förbättringar i vården sker. Vi arbetar i en politisk organisation direkt underställd regionfullmäktige, men är organisatoriskt helt oberoende av den politiska verksamhet som fattar beslut om den skånska vården. Genom vårt samarbete med andra landstings och regioners patientnämnder kan vi dra nytta av erfarenheter och andra arbetssätt som skapar förutsättningar för att effektivisera och förbättra vårt eget arbetssätt och vårdens kvalitet för fler patienter. Vi har regelbundna träffar med hälso- och sjukvårdsnämndens och andra nämnders presidier i Region Skåne för att informera om de iakttagelser vi gjort utifrån de patientärenden vi fått ta del av. Vårt arbete går ut på att vi via dessa dialoger ger kunskap om problem och brister ur ett patientperspektiv, som den styrande och beslutande nämnden kan dra nytta av i sitt vidare arbete. På så sätt är vi även en del i det politiska förbättringsarbetet. Genom nämndens årsredovisning och delårsrapport redovisas aktuella iakttagelser och slutsatser tillbaks till regionfullmäktige. Materialet är ett politiskt objektivt material och helt oberoende av ideologi, vilket det också bör förbli. I den senaste tidens debatt finns tendenser att man som opposition i Region Skåne försöker dra in patientnämndsverksamheten för att bevisa sina egna ideologiska övertygelser. Olyckligt nog fanns inte heller någon faktabaserad eller statistisk grund utifrån patientärenden för de slutsatser man drog. Det är både oetiskt och skadar förtroendet för vår fina förebyggande verksamhet när man agerar på detta olämpliga sätt. Att använda patientnämnden som ett politiskt vapen är något vi bestämt tar avstånd ifrån.

Admin
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.