Skapa en europeisk finansinspektion

Opinion Den ekonomiska kris som skakar världen har visat på den globala ekonomins sårbarhet.
Opinion • Publicerad 5 juni 2009 • Uppdaterad 14 december 2021
Finansmarknaderna har gått över gränserna men tillsynen är fortsatt nationell. Därför behövs en europeisk finansinspektion skriver Stefan Attefall och Ella Bohlin från Kristdemokraterna. Foto: SCANPIX
Finansmarknaderna har gått över gränserna men tillsynen är fortsatt nationell. Därför behövs en europeisk finansinspektion skriver Stefan Attefall och Ella Bohlin från Kristdemokraterna. Foto: SCANPIX

Den ekonomiska kris som skakar världen har visat på den globala ekonomins sårbarhet. Det som händer i en del av världen får effekter på andra delar. Krisen som fick sitt utbrott i och med Lehman & Brothers-konkursen i USA har nu spridit sig världen över, med förödande konsekvenser. Banker, företag och enskilda människor får bevittna hur deras tillvaro fullständigt kastas om. Finanskrisen har skapat jobbkrisen. Krisen har visat att globala utmaningar kräver globala svar. Det är därför EU är så betydelsefullt. Genom EU kan vi uppnå gemensamma resultat inom områden som klimat, ekonomi och säkerhet som Sverige ensamt aldrig kunnat åstadkomma. För att undvika nya finanskrascher behöver EU ett kontrollsystem som är anpassat för hela unionen. Finansmarknaden är redan europeisk och global, men tillsynen är nationell. I detta ligger en motsättning som riskerar fler finansiella kollapser, ekonomisk oro och osäkerhet. I Sverige är det Finansinspektionen (FI) som har till uppgift att övervaka företagen på finansmarknaden. Men de affärer som görs i USA, Storbritannien, Tyskland eller Baltikum har FI vare sig rätt till insyn eller inflytande över. Redan idag samarbetar dock FI med kollegor i andra länder. Runt de nordisk-baltiska finansinstituten finns tillsynskollegier, där de nationella tillsynsmyndigheterna samarbetar. Modellen har fungerat väl, och det finns en stor vilja inom EU att införa kollegier som ett standardverktyg i den gränsöverskridande tillsynen. Vi stödjer helhjärtat ambitionen att skapa en inre marknad för finansiella tjänster, där banker och finansinstitut fritt kan verka och konkurrera över nationsgränser. Ändå är resultatet för konsumenterna hittills blygsamt. Vi anser därför att det är hög tid att införa en europeisk tillsyn som kan slå vakt om konsumentskyddet, värna den finansiella stabiliteten och verka för att de beslutade EU-direktiven på finansmarknadsområdet får en bättre och mer likartad implementering. Detta är också en av de frågor vi vill att finansmarknadsminister Mats Odell ger högsta prioritet under det svenska ordförandeskapet. Flera förslag till hur tillsynen på EU-nivå kan utformas har presenteras. Vi ställer oss positiva till att Sverige inom EU ska arbeta mot ökad överstatlighet i tillsynen av såväl enskilda institut och nationella regelverk som i analysen av de makroekonomiska riskerna som finns på de finansiella marknaderna. Givetvis ska nationella tillsynsmyndigheter fortsätta göra det mesta av arbetet. Men EU behöver resurser att analysera risker i institut och länder, samt muskler att ingripa när varningsflaggen är hissad eller då nationell tillsyn brister. Sveriges och Europas välstånd är beroende av hur EU:s medlemsländer gemensamt hanterar globaliseringens och finans-krisens utmaningar, men också av vilka steg som tas för att bygga på unionens inre marknader. En europeisk finansinspektion kan påskynda arbetet med att riva hindren på den inre marknaden för finansiella tjänster, och ge EU nödvändiga verktyg att motverka framtida kriser.

Admin
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.