Skapa ett svenskt biogassamhälle i Skåne

ledare Vad kunde då vara bättre än att skapa en modell för biogassamhället i skala 1:1 i Skåne?
Publicerad 25 juni 2009 • Uppdaterad 25 november 2021

Vad kunde då vara bättre än att skapa en modell för biogassamhället i skala 1:1 i Skåne? Vi är beredda att bli biogaspiloter. Det är budskapet när vi i dag träffar de skånska riksdagsledamöterna. Biogas är det miljövänligaste och energieffektivaste biobränslet som finns tillgängligt. Störst miljönytta gör det i transportsektorn men det fungerar också mycket bra för el- och värmeproduktion samt i industriprocesser och köksspisar, bara för att nämna några möjligheter. Biogasprocessen har ytterligare en unik fördel. Det är möjligt att sluta näringsämneskretsloppen. Skåne har förutsättningar att bli pilot för uppbyggnad av en biogasinfrastruktur och marknad, med bäring på en global expansion. Potentialen är enorm globalt och stor i Skåne. Regionen är tätbefolkad, har stor djurhållning och behov av näringsämnen för jordbruket. Den stallgödsel som årligen produceras i Skåne skulle via biogasprocessen kunna driva cirka 45 000 bilar samtidigt som näringsämnen tillvaratas. Som alla vet, är Skåne en stor livsmedelsregion. Här finns råvaror till biogas i stora mängder från livsmedelsindustrins restprodukter. Biogas produceras i stor utsträckning av material som redan tjänat sin roll i samhället. Materialen är till exempel organiskt hushållsavfall, avloppsslam och gödsel. Även deponier ger biogas. Biogas är både förnybar och inhemsk. Biogödsel är en viktig resurs för Skåne. I linje med god lantbrukstradition, där allt används och tillvaratas, kan biogasprocessens rötrest, en högvärdigt, näst intill luktfri biogödsel, minska behovet av energi-krävande handelsgödsel. Skåne har åkerarealerna där denna högvärdiga kretsloppsprodukt kan användas. Till de naturliga förutsättningar för biogaspilotsatsningar i Skåne hör även den forskning som bedrivs här. Samarbeten mellan universitet och näringsliv sker redan i dag, men kan ytterligare uppmuntras och stödjas. Som biogaspilot kan vi satsa på att utveckla biogasproduktionen och använda nya råvaror som betblast och tång. Olika typer av insamlingssystem, rötnings- och uppgraderingstekniker, distributions- och samarbetsformer kan provas och ge värdefulla erfarenheter, som kan spridas i regioner, nationellt och internationellt till exempel vid COP15. I Skåne är biogaspotentialen och investeringsviljan mycket stor. Exklusive skog och odlad gröda är biogaspotentialen här cirka 4 TWh/år, jämför till exempel med Sveriges nuvarande vindkraftsproduktion på cirka 2 TWh/år. Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, länsstyrelsen i Skåne län och Eon arbetar redan i dag aktivt med omställning från fossilt till förnybart. Biogasanläggningar byggs och hundratals biogasbussar köps in för miljardbelopp. Men vi behöver stöd och inte pålagor för att fullt ut kunna realisera våra planer. Därför uppmanar vi regeringen att avsätta resurser och se till att styrmedel och skatter verkligen gynnar utvecklingen i alla led. Vi är då beredda att i Skåne bli den biogaspilot Sverige verkligen behöver, bland annat i höstens roll som klimatledare. Genom biogas skapar vi jobb, tillväxt och utmärkta förutsättningar för ökad svensk miljöteknikexport. Skåne kan visa vägen! Pia Kinhult är moderat regionråd i Region Skåne, Hans Kreisel är vd för Eon Gas AB, Stefan Lundgren är ordförande för Kommunförbundet Skåne och Göran Tunhammar är landshövding i Skåne.

Admin
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.