Dags att städa upp i vindkraftsdiskussionen

Informationsmöten, vare sig de är i Ballingslöv eller Färingtofta, tenderar att urarta när uppretade vindkraftsmotståndare knappt ger de företag som håller i informationen en chans att tala till punkt. Det är nästan som om planer vars realiserande ligger långt in i framtiden skulle bli verklighet imorgon. Allt medan sanningen är att möten av detta slag är ett steg mycket tidigt i processen. Därtill ska tilläggas att kommunerna numera har stora möjligheter att stoppa vindkraftsetableringar. Efter det senaste mötet i Ballingslöv som Norra Skåne skrev om den8/4 fullkomligt exploderade www.nsk.se med kommentarer. Och tyvärr var debatten allt annat än saklig från vindkraftsmotståndarnas håll. De som på webben tyckte att det varit en olustig stämning på mötet men som i övrigt inte propagerade vare sig för eller emot vindkraften som sådan målades ut som att de sprang vindkraftsbolagets ärenden. En oschysst debatteknik som knappast främjar en sund och demokratisk diskussion där alla parter får möjlighet att säga sitt. Vindkraftsdiskussionen vare sig den är i Göingebygden eller annorstädes på det sätt som motståndarna för den måste städas upp. Annars blir även sakliga och korrekta uppfattningar och invändningar svåra att ta på allvar och skilja från rena nonsens- och skrämselargument.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Ska du på festival i sommar?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar