Klart att väg 19 får ny sträckning

Trafikverket har haft vägutredning och miljökonsekvensbeskrivning ute på remiss och fått in del synpunkter. Det är nu sammanställt och verket har beslutat att gå vidare i ärendet.
Den nya vägen är planerade från cirkulationsplatsen vid väg 19 och 118 i Bjärlöv längs med den befintliga vägen till strax söder om järnvägsviadukten. Sedan tar den ny sträckning väster om järnvägen till strax söder om Hanaskog där den korsar järnvägen.

Förbi Hanaskog finns det sedan två alternativ.
Antingen följer den nya vägen den befintliga sträckningen, eller så läggs den något öster om den nuvarande vägen. Från Hanaskog till Broby kommer den befintliga vägen att finnas kvar, men den ska förbättras.
Målet är att vägen ska vara mötesfri med ett mitträcke, och anpassad för en hastighet på 100 km/h.

I investeringsplanen finns det pengar för att bygga delen som berör Bjärlöv–Hanaskog under tiden 2017–2018, medan sträckningen Hanaskog– Broby blir aktuell tidigast 2021.
Utredningen om delen mellan Kristianstad och Bjärlöv har inte kommit lika långt. Här beräknas vägutredningen bli klar för remisshantering under senhösten, och ett beslut om hur vägen ska dras kan komma nästa år.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du sex mer än en gång i veckan?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar