Wanås har fått en fin utmärkelse

Bara sex markägare i Sverige har fått detta åtråvärda diplom. Maltesholm söder om Kristianstad är ett av dessa. Ytterligare två finns på skånsk mark och sedan också två på andra håll i Sverige.
Det gäller att bevara biologisk mångfald inom viltvård och miljöarbete, om man ska kunna bli aktuell för detta speciella sigill.
Wildlife Estates leds av Europeiska jordägarnas förbund (ELO) samt av Sveriges jordägarförbund och Jägareförbundet.
Själva ansökan uppgår till inte mindre än ett 35-tal fyllda A4- sidor. EU:s eget fågeldirektiv måste uppfyllas liksom Natura 2000.
Anläggande av våtmarker, stödutfodring av viltet, särskilda skyddszoner i terrängen, tillgänglighet och öppenhet räknas in i allt bedömningsarbete.
I andra länder finns det markägare som redan fått det här eftertraktade sigillet, men här är det premiär.
Det är inte bara stora gårdar som kan få denna utmärkelse. Även mindre enheter har chans, men d å gäller det att lägga ner väldigt mycket jobb på aktiv miljövård och ett ständigt arbete för naturvården.

Dagens fråga

Brukar du fika varje dag?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×