Kommunen har lägre krav på dricksvattnet

Hässleholm Statens Naturvårdsverk kräver att avloppsvattnet kontrolleras varje dag.
Hässleholm • Publicerad 25 oktober 2011 • Uppdaterad 15 december 2021
Va-maskinist Björn Lindstrand på Hässleholms vatten tar vattenprover i Vinslöv. Foto: Berit Önell
Va-maskinist Björn Lindstrand på Hässleholms vatten tar vattenprover i Vinslöv. Foto: Berit Önell

Statens Naturvårdsverk kräver att avloppsvattnet kontrolleras varje dag.Prover på dricksvattnet tas med olika intervaller beroende på vattenmängd och hur många abonnenter som berörs. Olika parametrar kontrolleras också olika ofta.

I de minsta vattenverken i kommunen tas exempelvis mikrobiologiska prover fyra gånger per år, inne i Hässleholm var fjortonde dag.–Det är väldigt sällan vi märker av problem, men vi förstår ibland att vi borde ha tätare kontroll av vissa brunnar. Så fort vi märker att det kan vara något problem på gång tar vi tätare prover, flera i veckan om det behövs, säger Per-Åke Nilsson.Han förklarar att det viktigaste egentligen inte är hur ofta de ordinarie vattenproverna tas.–Det viktigaste är att vi har en reglerad provtagning och är uppmärksamma på vad som skulle kunna vara ett problem, säger han.

Det kommunala bolaget Hässleholms vatten följer ett egenkontrollprogram och redovisar sina rapporter till miljökontoret.Vid en normal kontroll mäts 15 olika parametrar, vid en utvidgad 49 parametrar. Den utvidgade görs en gång per år utom i Tyringe (två) och i Hässleholm (tre) då det dessutom under punkten bekämpningsmedel kontrolleras 50 olika ämnen, dels var för sig och dels som grupp. Lite av varje kan nämligen bli farligt tillsammans.

De lagstadgade kontrollerna gäller bara utgående dricksvatten som ska kontrolleras både i vattenverk och hos användare. Men Hässleholms Vatten kontrollerar samma parametrar även i grundvattnet.–Det gör vi av ren självbevarelsedrift, så att vi i tid får veta om det finns något problem, säger Per-Åke Nilsson.EU:s regelverk kräver bara att vattnet klassificeras som tjänligt eller otjänligt. Men Sverige har fortfarande kvar begreppet tjänligt med anmärkning. Det innebär också att åtgärder sätts in tidigare.– Vi har ytterst sällan haft otjänligt vatten, säger Per-Åke Nilsson. Många problem som finns i andra delar av landet, exempelvis inälvsmask, förekommer inte när grundvatten används.

Risken för gifter från blågröna alger gjorde att Hässleholm slutade använda Finjasjön som vattentäkt.–Några toxiner uppmättes aldrig, men det är inte bra när man vet att det skulle kunna hända, säger Nilsson.De grundvattentäkter som finns i kommunen i dag har något varierande kvalitet, även om alla uppfyller kraven. Hässleholms Vatten är därför ständigt på jakt efter nya vattentäkter och avsätter varje år medel i budgeten för detta.Det vanligaste problemet som upptäcks vid provtagningarna är för hög bakteriehalt i vattnet. Det kan bero på någon form av förorening, exempelvis kan en död snigel i brunnen ställa till det. Åtgärder måste då vidtas snabbt.

Nitrathalten kan bli för hög vid nederbörd.–Det händer bland annat i Ignaberga och skulle kunna bero på kvävenitrat från lantbruket, men finns även naturligt i berggrunden, säger Per-Åke Nilsson som betonar att gränsvärdena aldrig överskrids i det vatten som går ut till abonnenterna eftersom vatten från flera vattentäkter blandas.Ett av de allvarligare problemen, enligt Per-Åke Nilsson, är förhöjda halter av bekämpningsmedel i dricksvattnet. För några år sedan fick två brunnar i centrala Vinslöv och en i Sösdala stängas på grund av spår av bekämpningsmedel i vattnet. –Att åtgärda det hade krävt en omfattande behandling, förklarar Per-Åke Nilsson.

Bekämpningsmedlet var Totex, ett totalbekämpningsmedel som främst användes mot ogräs på grusgångar på kyrkogårdar och grusplaner på 1950- och 1960-talet. –Det är alltså länge sedan det förbjöds och hälsoeffekterna är begränsade, men det allvarliga är att det har lång nedbrytningstid, berättar Nilsson. Dessa problem bidrog till beslutet att börja leverera vatten till Vinslöv från Hässleholm, där vatten från de stora grundvattentäkterna i Tyringe och Ignaberga blandas. Sedan gränsvärdena sänktes kraftigt har några av vattentäkterna haft lite för höga fluoridhalter, visserligen bra för tänderna men kan påverka mag- och tarmfloran negativt. Fluorid finns naturligt i berggrunden, särskilt i vulkaniska områden och problemen finns bland annat i Sösdalatrakten.

I dag har kommunens miljökontor inte samma praktiska ansvar för tillsynen av vattnet som förr och därmed inte heller samma överblick. Hässleholms vatten har ett egenkontrollprogram och rapporterar kontinuerligt till miljökontoret. Miljökontoret kan begära sammanställningar eller uppföljningar men det har inte hänt de senaste cirka tio åren.

Admin
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.