Skogsdag i Nävlinge.Stefan Larsson lärkträd Foto: Stefan Sandström

För skogens överlevnad

På en knapp halvmeter hög höjd, täckt av vildvuxet ännu sensommargrönt gräs som smälter samman med det nävlingska skogslandskapet, står Stefan Larsson och blickar ut över den samlade skaran natur- och skogsintresserade.
– Jag ser positivt på det här med skogen, utbrister han med händerna i skyn.

Den samlade skaran är allehanda människor som har som gemensamt att de är mån om skogen, och framförallt, att stabilisera det framtida skogsbruket.
– Vi måste värna om skogen även om det är dåliga ekonomiska tider, menar han.
– Skogsbruk bygger på långsiktighet.
Platsen är ett större skogsområde i Nävlinge. Området blev hårt drabbat av stormen Gudrun 2005 då omkring en tredjedel av virkesförrådet blåstes ner här.

För att skogen bättre ska stå rustat för framtiden är det många som nu vill satsa på en mer varierad skog som bättre ska stå rustat inför framtida, ovissa, naturhändelser som står långt bortom människans förmåga att förhindra.
– Vi måste sprida riskerna, menar Stefan Larsson på Nävlinge LRF.
Tillsammans med Nävlinge LRF anordnar Skogssällskapet en sammankomst för att diskutera och inspirera inför framtiden.
– Vi vill gå in med lite nya idéer, menar Mats Ola Persson på Skogssällskapet.
Att få till en mer varierad skog kan vara att få till stånd poppelodling. Poppel är ett snabbväxande lövträd. Om en gran behöver runt 50 år på sig att växa kan det räcka med mellan 15-20 år för den förstnämnda. En tredjedels tid alltså.

Mats Ola Persson menar att om skogen är för likartad blir den mer utsatt vid naturkatastrofer.
– Vi vill att det ska produceras mer, att det växer snabbt, säger hans kollega Johan Nilsson.
På sammankomsten visas även askåtervinning efter fliseldning upp. Genom askåtervinning uppnås ett skogigt kretslopp till förmån för klimatet.

Stefan Larsson tycker att det är viktigt att i ekonomiskt kärva tider, vänta ut en kris för att istället senare kunna sälja virke till ett bättre pris.
– Vi måste anpassa avvecklingen efter situationen.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Brukar du rösta på dagens fråga?

Loading ... Loading ...