har byggts runt hela dockan. Den ska fyllas med vatten innan bärgningen kan påbörjas. Foto: Roger Sunesson

Dockan kan dras flott i helgen

Allt beror på vädrets makter, ligger vinden rätt och vattenståndet är tillräckligt högt kan det mycket väl bli bärgning under lördagen eller söndagen. Tillika mitt i natten.
– Bärgningsföretaget ligger i stand by-läge. Man är klar med i princip alla förberedelser och stämmer allt sker det snabbt.

– Pumpar och sugar provkörs, förklarar Anders Larsson på Oresund Drydocks som äger dockan.
Den gigantiska bassängen som omgärdar kolossen ska fyllas med vatten mest troligt under lördagenoch kontroll ska göras så att den samma inte läcker.

-Sedan vet vi inte vad som händer. Lägger vinden sig och allt klaffar kan det kanske ske i helgen.
Under den senaste månaden har bärgningsföretaget Koole Maritime mannar jobbar dygnet runt för att bli klara i tid. Man har en deadline fram till den 5 mars och då ska dockan dragits ut i den två kilometer långa och 40 meter breda kanalen som grävts.

Totalt har man avsatt två veckor till förberedelser.
– Väderförhållanden är A och O. Det bästa är om vädret är gynnsamt flera dagar i rad. Då kan man ta alla moment på en gång, men likväl i etapper, säger Anders Larsson.

Rent praktiskt kommer dockan att dras ut med hjälp ett hydraulspel som svetsas fast i skrovet, därefter hävs den ut och väl ute på djupt vatten tar bogserbåtar över arbetet. När väl bärgningsarbetet är avklarat återstår mycket arbete. Området som dockan strandat vid är klassat som naturområde och måste återställas helt och hållet i det skick som det var från början.
Fram till den 8 april har Länsstyrelsen gett dispens.