Kräver besked om skjutbanor

Ordförandena i skytteföreningarna tycker inte att de kan vänta längre.
Efter tolv års diskussioner finns nu färdiga ritningar, bygglov är klart och de tre planerade banorna uppfyller alla miljökrav. Ändå händer ingenting.
–Vi hade ett bra möte med kommunen i november. Då utlovades start med anbudsutlämning till nu i maj. Men vi har inte hört någonting och när vi försöker kontakta kommunen får vi inte ens veta vem som håller i ärendet, säger David Hecktor i Hässleholms pistolskytteklubb.

Hans förening som tävlar på SM-nivå är inte så akut hotad, men begränsas ändå av att inte veta hur det blir med anläggningen.
–Vi har tackat nej till att arrangera tävlingar eftersom vi inte vet om vår bana finns kvar, säger han.
I dag har föreningen en skjutbana och en inomhushall på T4-området.

Samtliga skjutbanor i Hässleholm, utom den nya jaktskyttebanan i Röinge, ska läggas ner. De flesta finns inom de gamla regementsområdena och blir där alltmer trängda på grund av bostadsbyggande. Mölleröds skjutbana och korthållsbanan inne på gamla P2 ska stängas den 31 december i år. Då blir P2 skytteförening husvill, om inte redan tidigare under hösten på grund av försvarets sanering av området.
Trots svårigheter att hitta träningstider och oviss framtid har föreningen nyligen fått en svensk mästare i kpist banskjutning för veteraner, Jonny Olsson.
–Vårt medlemsantal har halverats och vi har tyvärr tvingats lägga ner ungdomssektionen, berättar ordförande Claes Brauer.
Skånska svartkrutsklubben som förra året var representerad på både EM och VM kan på dispens fortsätta med sitt antikskytte på polisens skjutbana i Galgbacken. Kommunen har två gånger beslutat stänga banan av hänsyn till närboende.
Polisens Närpolisområde Hässleholm har flyttat sin skytteträning till Kristianstad, men förlorar mycket tid på resorna och vill därför komma tillbaka till Hässleholm.
Försvaret har dessutom ett avtal med kommunen om att ersättningsbana för nedlagda skjutbanor ska vara färdigställd före 31 december.

Kommunalrådet Lars-Göran Wiberg, som tidigare medverkat vid möten med skytteföreningarna, läste skrivelsen först sent på fredagseftermiddagen. Han lovade då att ta tag i ärendet genast på måndag och kalla föreningarna till ett informationsmöte.
–Jag har också fått besked av tjänstemännen att det vecka 22 ska finnas ett skarpt förslag för både projektering och finansiering så att kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta.
Fem miljoner kronor finns avsatta till skjutbanorna i årets budget.
Varför ärendet har dröjt vet Lars-Göran Wiberg inte. Men han förutsätter att arbetet ska vara klart innan någon av föreningarna blir utan skjutbana.
–Jag förstår att de vill veta. Men jag trodde att de hade haft kontakt med tjänstemännen, säger han.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Eurovision: Skulle Sverige ha vunnit?

Loading ... Loading ...