Jonny Cato Hansson håller inte med... Arkivbild

Centernej till månggifte ”fegt”

Som tidningen berättade igår samlades Centerpartiets kretsordföranden och distriktsstyrelse i Skåne för att gemensamt komma fram till ett inspel till partistyrelsen. Man valde att stryka formuleringarna om fri invandring, plattare skatt, månggifte, slopad skolplikt och slopad arvsrätt från det ursprungliga förslaget.
För Centerns ungdomsförbund, som också deltog under mötet, var detta ett bakslag.
– Vi är besvikna över att distriktet väljer att landa i ett så här fegt förslag. Centerpartiet ska vara alliansens idémotor och då måste man våga lyfta frågor som inte står på agendan idag, säger Jonny Cato Hansson, ordförande för CUF Skåne.
Varför är ni missnöjda med förslaget?
– Man har valt att stryka de frihetliga värderingarna. Staten ska inte lägga sig i med vem eller hur många man gifter sig med, och vem som får ärva ens tillgångar. Det är även beklagligt att man inte vill införa plattare skatt, något som partiet tycker och har gjort i många år.
Centerpartiet i Skåne väljer nu också att kalla sig för ”ett grönt, socialliberalt parti” för att ytterligare lyfta fram solidariteten som en viktig grund att stå på.
–Vi har alla rättigheter och skyldigheter mot varandra och det ska tydligt framgå i programmet, konstaterar Lennart Pettersson, ordförande för Centerpartiet Skåne.
Men att kalla Centern för socialliberalt är att gå alldeles för långt, menar Jonny Cato Hansson.
– Centerpartiet är ett liberalt parti. Genom den skrivningen som Skånedistriktet igår valde exkluderar man många medlemmar. Liberal är ett bättre, mer öppet ord som fler i centerrörelsen kan identifiera sig med, anser han.


Distriktets ordförande Lennart Pettersson väljer dock att tona ner klyftan mellan partiet och ungdomsförbundet vad gäller synen på idéprogrammet.
–Det råder ingen konflikt mellan oss även om vi står ganska långt ifrån varandra. Jag ser positivt på att de lämnar in ett eget förslag.

Även om Centerpartiet i Skåne nu gått samman kring ett förslag som ska skickas till partistyrelsen i Stockholm kommer enskilda kretsar liksom ungdomsförbundet förmodligen även att skriva ihop egna förslag.
–Vi har säkert inte tänkt på allt och när kretsordförandena diskuterar med sina medlemmar ute i kommunerna kommer det nog fram nya idéer, säger Lennart Pettersson.

Dagens fråga

Har du börjat planera för sommarsemestern?

Loading ... Loading ...