Så här är det tänkt att den nya återvinningscentralen med återbruk i Kristianstad kan se ut. 1. Återvinningscentralens kundmottagning där hushållen lämnar farligt avfall

Nya återvinningscentraler på gång

Närmast på tur står Åhusanläggningen som kommer att fördubblas till ytan med förlängda ramper och bättre tillgänglighet. Den kommer att stå klar till sommaren nästa år.
– Där liksom på övriga centraler kommer vi att söka skilja på körytorna för allmänheten som får egna ramper och vår egen hantering av avfall och sopor som ofta sker i större omfattning med större fordon.
Så säger avfallsingenjören Fredrik Holmer som i första hand nu sysslar med utbyggnaden och moderniseringen av anläggningarna.

Den länge efterlängtade återvinningscentralen i tätorten står också på tur. Kan förhoppningsvis stå klar 2015.
Karl Erik Joansson

Dagens fråga

Vill du att Sverige lämnar EU?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×