Edina Burazerovic är verksamhetsledare på Mötesplats Ljungdala. Foto: Arkiv

Integrationsprojekt Ullbaggenominerat

– Sådan här projekt är väldigt viktiga för oss. Men nästa år fortsätter vi eventuellt i egen regi, säger verksamhetsledare Edina Burazerovic.
Med målsättningen att få ungdomar från olika kultrurer i åldrarna 12-20 år att lära sig bo, leva, arbeta och förstå varandra har Mötesplats Ljungdala arbetat med ett Din bror-projekt.

”Din Bror” är en metod som fokuserar på bemötandet och relationsskapandet mellan vuxna och barn.
– Syftet med projektet och Din Bror-metoden är att främja killarnas hälsa genom möten mellan unga och vuxna i samtalsgrupper. Man skapar grupper som med tiden skall bli en oas eller frizon, en trygg plats där man så småningom kan prata om allt och släppa attityderna. Ökad självkänsla, trygghet och förståelse för olika kulturer, en ökad integration är en av målen med grupperna, säger Edina Burazerovic

I detta främjande av det mångkulturella har alltså Mötesplats Ljungdala lyckats särskilt väl, anser Landsbygdsnätverket. Till sin landsbygdsgala på Berns i Stockholm, där Ullbaggepriser i sju klasser ska delas ut, är Din Bror-projektet på Mötesplats Ljungdala nominerats i klassen Årets integrationssatsning. Därmed har Mötesplatsen chans att vinna både en Ullbagge och 10 000 kronor i stipendium. Konkurrensen kommer från ”Bröd i Bergsslagen” och ”Provins Mat” från Stockholm.

Burim Rama har varit ledare för projektet på Mötesplats Ljungdala tillsammans med Ali Mahmood.
– Tyvärr har Burin slutat för att studera i Stocholm och Ali ska börja plugga i Kristianstad. Vi förlorar därmed två starka krafter och mycket kompetenta personer, säger Edina.
Med anledning av nyckelpersonernas frånvaro har någon ny ansökan för bistånd till nästa års projekt inte lämnats in.
– Just nu pågår processen med att hitta nya lämpliga medarbetare. Innan det är klart är det inte rätt att skicka in en ansökan. Nästa år fortsätter vi därför eventuellt i egen regi.

Integrationsarbetet är en av Mötesplats Ljungdalas viktigaste punkter.
– Naturligtvis kommer vi att fortsätta i någon form. Dessutom kan det i framtiden bli aktuellt med ”Din syster” som är ett liknande program men med inriktning på tjejer, säger Burazerovic.
Nominieringen är gjord av Länsstyrelsen i samråd med LRF, SLU, Region Skåne, Skogsstyrelsen, Kommunförbundet och Leader.

Dagens fråga

Ska du gå på bokrean i år?

Loading ... Loading ...