- Det mest akuta behovet av nya byggnader finns på sjukhusområdet i Malmö. På sina håll är lokalerna i bedrövligt skick och flera byggnader kommer att rivas

Sex miljarder till nya sjukhusbyggnader

Investeringarna i Lund kan i bästa fall hamna på samma belopp som i Malmö.
Men det finns också risk för att prislappen istället kan sluta på upp mot tolv miljarder.

Det mest akuta behovet av nya byggnader finns, enligt politikerna, på sjukhusområdet i Malmö. Och under många år har anställda krävt bättre och mer ändamålsenliga lokaler.
– Ja, på sina håll är lokalerna i bedrövligt skick, medger regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult (M).
– Det är till och med så illa att personalen på en del ställen nu känner att det blir en kvalitetshöjning att flytta till paviljonger under byggtiden.
– Eftersom det rör sig om så omfattande planer har förberedelserna tagit lång tid. Men nu är allt på gång.

När det gäller Malmö väntas regionstyrelsen redan den 16 december ta beslut om rivning av flera byggnader.
Regionrådet Gilbert Tribo (FP) berättar att underhållet släpat efter väldigt länge.
– Redan när Region Skåne tog över lokalerna var de i mycket dåligt skick. Och i dag finns helt andra krav än när byggnaderna en gång uppfördes.
Med start tredje kvartalet 2014 påbörjas vissa rivningsarbeten. Tre år senare ska en ny servicebyggnad och nya kulvertar stå klara.

Under 2016 väntas själva byggnationen påbörjas i övrigt. Och 2020 ska allt vara klart.
När det gäller beslutet om rivning i Lund väntas beslutet dröja cirka ett år. Politikerna vill avvakta en miljöutredning för att se i vilket skick Blocket är. Dessutom kan en spårvagnslinje i Lund inverka på infarterna till sjukhusområdet.
– I värsta fall kommer det att bli dubbelt så dyrt att åtgärda lokalproblemen i Lund som i Malmö. Men oavsett vilket räknar vi med att ta beslut om ett år, säger Pia Kinhult.

De nya sjukhusbyggnaderna i Malmö koncentreras till de norra delarna av sjukhusområdet. Den nya servicebyggnaden kommer att uppföras vid gamla infektionskliniken. Och två höga hus ska byggas vid gamla röntgen och ögonkliniken.
Samtidigt som flera äldre byggnader på Sus i Malmö ska rivas kommer också en del äldre och mer välbevarade hus att vara kvar. De ska ”vävas in” i den nya och mer gröna miljö som planeras på sjukhusområdet.
För effektivare och miljövänligare transporter byggs stora kulvertar. Och med de nya byggnaderna ska kravet på ändamålsenliga lokaler uppfyllas.

Samtidigt ska det satsas på fler enkelrum för patienterna, ett krav även för att minska antalet vårdrelaterade infektioner.
Regionrådet Henrik Fritzon (S) är mycket positiv till ”att det nu äntligen” satsas på nya lokaler i Malmö, men tycker det är anmärkningsvärt att investeringarna i Lund inte görs samtidigt.

×