Socialdemokraterna Rickard Larsson och Niklas Karlsson efterlyser en öppen konsekvensbeskrivning av försäljningen av 27 vårdfastigheter i Skåne.

”Vården förlorar på fastighetsaffärer”

Detta är konsekvenserna när den politiska majoriteten i Region Skåne nu planerar att sälja ut 27 vårdfastigheter som drivs i offentlig regi.
Allt enligt Socialdemokraterna som vid en presskonferens på torsdagen protesterade mot förslaget.
Det är bland annat vårdlokaler i Burlöv, Bromölla, Eslöv, Hörby, Kristianstad, Lund och Skurup som berörs av försäljningen till Lönnbacken Fastigheter.
– Det är en fastighetsaffär som får negativa konsekvenser för sjukvården i form av att man får en hyreshöjning på 10 miljoner kronor och inflytandet över lokalerna försämras med en extern ägare, säger regionrådet Rickard Larsson(S) i oppositionen.
Redan 2001 ville den politiska majoriteten sälja ut vissa fastigheter till privata fastighetsägare. Då återremitterade man ärendet till regionens fastighetsenhet för att få fram en konsekvensbeskrivning vad försäljningen skulle leda till.
– Den utredning som nu ska presenteras i regionfullmäktige på måndag ger inte alla svar och framförallt får vi inte veta hur vården påverkas, menar Rickard Larsson.
Partiet har granskat affären och pekar ut några av konsekvenserna: Den totala hyresintäkten är i dag 51 miljoner kronor och drift- och underhållskostnaderna 15 miljoner, vilket innebär ett driftsnetto på 35, 7 miljoner kronor.
– Vi menar att det är en dålig affär för Region Skåne att sälja fastigheterna för 370 miljoner kronor och med en direktavkastning på 9,65 procent när vården samtidigt inte ersätts för de förlorade hyresintäkterna.
– Det är inte rimligt att den skånska sjukvården, som redan genomgår mycket tuffa nedskärningar, även måste bära kostnaderna för dessa ideologiskt motiverade utförsäljningar, säger Niklas Karlsson (S) andre vice ordförande i fastighets- och servicenämnden.
Regionrådet Gilbert Tribo (FP) säger i en kommentar att Socialdemokraterna blandar äpplen med fisk när man ser ett samband mellan hyreshöjningarna och fastighetsförsäljningen.
– Hyreshöjningen planerades för ett och ett halvt år sen därför att vissa vårdcentraler hade för låga hyror eftersom de räknades som administrativa lokaler. De har bara justerats vilket innebär att vårdenheterna får nu betala samma hyra som vårdlokaler, berättar Gilbert Tribo.
Han påpekar också att det är fastighets- och servicenämnden som hyr lokalerna av den nye fastighetsägaren och därmed förhandlar med och betalar hyran till dem också. Vårdcentralerna hyr sedan lokalerna av nämnden.
– Anledningen till att vi säljer fastigheterna är att vi behöver få loss kapital till att nyinvesteringar i andra vårdfastigheter, som på Skånes universitetssjukhus, säger Gilbert Tribo.
(Se artikeln ovan).

×