Jenny Edvardsson är rektor på Furutorpskolan i Vinslöv som fått 600 000 kronor i statsbidrag för att se hur utlärningen går till på skolan. ARKIVBILD

Forskarstöd ska ge bättre skolresultat

”Forskningscirklar för inkludering och delaktighet” kallas projektet, och tanken är att engagera personal och elever mer i det dagliga arbetet. Arbetet ska sträcka över hela nästa år och utföras i samarbete med Högskolan i Kristianstad.

Man ska utgå från hur det fungerar i skolan i dag: hur utlärningen går till, hur man möter eleverna och hur elevernas delaktighet ser ut och arbeta utfrån det. De 21 lärare som finns på skolan kommer delas upp i tre forskningscirklar med externa handledare från högskolan.
– De ska jobba med personalens vardag i skolan, för att se vad som funkar och inte. Sedan vill vi se vad det är som gör att det funkar, för att kunna bygga vidare på det, säger rektorn på F-6-skolan, Jenny Edvardsson.
– Vad i mitt klassrum är det jag vill utveckla?

Genom att ta hjälp av Institutionen för pedagogik och specialpedagogik på Högskolan i Kristianstad tror hon att projektet kan få mer tyngd. Att arbetet dokumenteras ordentligt.
– Så att de goda idéerna ska kunna sprida sig, säger Jenny Edvardsson.
Genom att ta in forskare i arbetet inom grundskolans värld hoppas hon kan göra att personalen känner sig starkare i sin roller som pedagoger.
– I slutändan är ju tanken att detta ska leda till att fler elever når målen.

Skolan har fått stöd tidigare också. År 2012 beviljades de tre miljoner i bidrag från Wallenbergsstiftelsen för ett treårigt projekt som ska implementera teknik i lärande situationer. På skolan arbetar eleverna med iPads som har bekostats med bidraget och alla klassrum har fått interaktiva projektorer som på olika vis integreras i arbetet.

Dagens fråga

Är det för tidigt att plocka fram julsakerna nu?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×