Sex veckor ska det ta

Personalbrist i den skånska cancervården

Vart tredje år kallas alla kvinnor mellan 23-50 år för en gynekologisk provtagning, kvinnor i åldrarna 50-60 kallas vart femte år. I värsta fall hittas cancer i sitt förstadium, men oftast friskförklaras patienter senast sex veckor (ett nationellt mål) efter provtagningen.

I Sverige drabbas cirka 400 kvinnor varje år av livmoderhalscancer – 80 procent av dem har inte deltagit i de screeningtester som de kallas till.
Dessa prover analyseras och bedöms av cytodiagnostiker. De avgör alltså genom att egen bedömning i mikroskop om en patient riskerar att få cancer eller inte.
– Tyvärr blir det allt färre av oss, säger en av de 26 skånska cytodiagnostikerna (som önskar vara anonym) som varnar för effekterna av att den siffran konstant blir lägre.
– För tio år sedan var vi 300 stycken i Sverige. Nu är vi 200. Medelåldern är cirka 53-54 år och de närmsta åren kommer många att försvinna genom exempelvis pensioneringar.

Under 2012 diagnosticerades cirka 91 000 provsvar i Skåne och väntetiden på de olika klinikerna; i Kristianstad, Helsingborg, Lund och Malmö har varit skiftande.
– I Lund och Malmö är man uppe i fyra-fem veckors väntetid. Sex är gränsen. Passerar man den blir en av effekterna att gynekologerna kan anmäla vården till Socialstyrelsen, för för långa väntetider som så skedde i Umeå för bara något år sedan.

Och effekterna av en längre väntetid för patienterna?
– Det innebär fruktansvärt lidande för många kvinnor; det är ju dem som blir drabbade. Många sjukskrivs till och med i väntan på ett besked.
Uppskattningsvis nio cytodiagnostiker i Skåne kommer att sluta inom ett år. Det innebär att mer än en tredjedel är på väg bort.
Att hämta in ny personal är inte det enklaste.
– När det utannonserades två tjänster i Lund nyligen var det bara fem behöriga som sökte. Två av dessa hade aldrig jobbat med det tidigare.

Nyrekryteringar kommer dessutom fortsätta att gå trögt. Den enda utbildning som fanns (i Stockholm) lades nämligen ner i år, utan att någon specifik anledning angavs. De patienter som sökt under vintern fick under våren reda på att den lagts ner.
– För att gå utbildningen måste man vara biomedicinsk analytiker i botten. Efter utbildningen krävs cirka sex månaders bredvidgång tillsammans med erfaren kollega, alltså att man jobbar i lag. Att den lades ner, utan uttalade skäl, är minst sagt konstigt
– Jag är rädd att arbetsstyrkan snart är halverad i Skåne.

Och då kan sex veckors väntetid bli till tolv?
– Ja.

Vad innebär det för patientsäkerheten?
– Cancer sägs ta tio år att utveckla, men i vissa fall går det mycket snabbare. Där finns ett riskmoment i sig,

Blir du i din yrkesroll stressad av att hantera så mycket prover och går det ut över kvaliteten på ditt arbete?
– Ja, det är klart. Jag vill inte tro det, men visst ökar det risken att någonting blir fel. I Lund och Malmö är trycket redan på väg att bli för hårt.

×