Regionens beslut om CGM-mätare dröjer

Vård – Vi har inlett ett arbete för att titta på riktlinjer för CGM-mätare. Men det mest akuta har varit att förbereda för upphandlingen av insulinpumparna, säger Maria Landgren, chef för Region Skånes läkemedelsenhet.

Det Maria Landgren syftar på är det framarbetade upphandlingsunderlag för insulinpumpar som krävts då Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TVU, från och med den 1 december 2013 ändrade ersättningsreglerna för diabetespatienter i behov av insulinpumpar.

Från att ha ingått i högkostnadsskyddet kommer de tidigare subventionerade pumparna nu att hanteras av landstingen. Pumparna kommer fortsatt att vara kostnadsfria för patienterna.
– Vi har haft ett och ett halvt år på oss, och det kan tyckas lång tid, men att rigga en upphandling som är medicinskt korrekt har tagit sin tid. Det har inneburit att vi i nuläget inte inkluderat CGM-mätare, menar Maria Landgren.

Hon konstaterar att tekniken i den CGM-mätare som familjen Bolinder kräver ska vara kostnadsfri och tillgänglig för alla diabetespatienter är ett utmärkt hjälpmedel för vissa patienter.
Det som krävs är att man tar ett helhetsgrepp eftersom det här rör ny teknik. Det som ska göras är att man tar fram medicinska riktlinjer för bland annat vem som ska ha den här tekniken. Utifrån detta riggar vi sedan en upphandling.
När arbetet med riktlinjerna kan vara klart är i nuläget oklart.