Ola Bengtsson blev 38 år gammal. Foto: Privat

Professor Ola Bengtsson är död

Ola Bengtsson, Lund, har avlidit efter en kort tids sjukdom. Han blev 38 år gammal. Närmast anhöriga är hustrun Maria och döttrarna Ellen och Alice.

Vår son och bror Ola Bengtsson är död. Han växte upp i Finja. Efter gymnasiet gjorde han sin militärtjänst på Försvarets tolkskola, där han bland annat lärde sig ryska och förhörsteknik. Militärtjänsten ledde till ett års tjänst på Sveriges ambassad i Moskva.
Sina högskolestudier bedrev Ola på Handelshögskolan i Stockholm. Genom Handelshögskolan åkte Ola till University of Chicago där han fortsatte sina ekonomistudier.
I Chicago träffade Ola sin fru Maria och sommaren 2006 ordnade de ett stort bröllop i Marias hemstad Beijing.
Efter avslutade studier arbetade Ola år 2006 till år 2009 som lektor på Cornell University och därefter på University of Illinois till år 2012. Under denna period föddes de två döttrarna Ellen och Alice.
År 2012 flyttade familjen till Lund där Ola arbetade som professor på Lunds universitet samt för Knut Wicksells centrum för finansvetenskap. Olas forskning var främst inriktad på företagsfinansiering, juridik och entreprenörskap.
Livet i Lund blev en fullträff. Ola och hans familj fann sig väl tillrätta.
I september förra året drabbades Ola av leukemi och en hård behandling inleddes. En plötslig infektion slog ut Olas kropp och hans liv gick inte att rädda. Sorgen och saknaden är stor och tung men minnena är många och ljusa.