Rent re­san­de hand­lar även om ar­bets­vill­kor

ledare Att all­tid vara en på­läst och med­ve­ten kund som gör oklan­der­li­ga val kan vara tids­krä­van­de.
Publicerad 4 mars 2014 • Uppdaterad 25 november 2021

En del val är enk­la­re och det be­ror ofta på en tyd­lig märk­ning. Märk­ning­en är, även om bris­ter­na även finns på des­sa va­ror, gär­na lät­ta­re att finns på mat och hus­hålls­ke­mi­ka­li­er. Där­emot kan det vara svå­ra­re att veta vil­ka klä­der och skor som är bra el­ler då­li­ga. Frå­gan är dess­utom hur ofta man sit­ter och kol­lar re­sor ur so­cia­la och mil­jö­mäs­si­ga per­spek­tiv. I stort sett alla lär i och för sig vara med­vet­na om att det är bätt­re att ta tå­get än att ta bil el­ler flyg, men hur noga kol­lar man upp re­spek­ti­ve flyg­bo­lag då flyg är det enda rim­li­ga al­ter­na­ti­vet? Tro­ligt är istäl­let att de fles­ta av oss sö­ker den bil­li­gas­te flyg­sto­len utan att över­vä­ga om bo­la­get har bräns­le­snå­la flyg­plan samt om vill­ko­ren för per­so­na­len är okej. Vill du nytt­ja din kon­su­ment­makt även när du bo­kar din flyg­bil­jett kom­mer här ett tips på ett bo­lag vars per­so­nal­po­li­tik man kan stäl­la sig starkt frå­gan­de till: Qa­tar Air­ways. Om en flyg­vär­din­na blir gra­vid inom sitt förs­ta tre­års­kon­trakt mås­te hon säga upp sig. Per­so­na­len får inte hel­ler gif­ta sig un­der de fem förs­ta åren i fö­re­ta­get. När man gif­ter sig mås­te man med­de­la det­ta till ar­bets­gi­va­ren in­nan bröl­lo­pet; om inte blir man av­ske­dad.I mina öron lå­ter inte det­ta som ett flyg­bo­lag jag har lust att fly­ga med. Resor hand­lar inte en­dast om rent sam­ve­te för små ut­släpp. Resor hand­lar ock­så om rent sam­ve­te gent­emot de som gör job­bet.

Dag Gus­tavs­son
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.