på infrastruktursatsningar

Gemensam ilska mot staten om järnvägen

Skåne När Regionfullmäktiges första sammanträde i den nya sessionssalen i Rådhus Skåne ägde rum fäktades det som vanligt mellan de politiska blocken.
Men på en fråga var man rörande överens: staten tar inte sitt ansvar när järnvägsnätet och infrastrukturen ska byggas ut.

Trafikförsörjningsprogrammet för Skåne, med start 2015 och med en framtidsplan på tio år, är på inga sätt någon nyhet i sig.
Nu var däremot stunden då det samlade missnöjet till hur vissa delar ska finansieras bubblade upp till ytan. Och de skånska politikerna riktade en rejäl känga till staten. Inte minst politikerna från de kommuner som i det framtagna programmet, som för övrigt som väntat gick igenom, drabbas av rejäla utgifter för att få till stånd en förbättrad kollektivtrafik med exempelvis pågatågsstopp.

Mats Persson, kollektivtrafiknämndens ordförande, summerade en av de viktigaste satsningarna:
– Det handlar om föda fram tågtrafiken i Lomma, Furulund, Svalöv, Kågeröd och Billesholm. Det handlar därmed om att knyta ihop stambanorna och får bort en ”blind fläck” som fortfarande existerar.
Stefan Svalö (S) rabblade då upp exempel på hur kommunerna som får en förbättrad trafik mellan sig och mot Malmö tvingas till mångmiljonsatsningar. Satsningar som borde legat på staten.
– Bjuvs kommun ska betala 35-40 miljoner för att kunna nå Malmö på ett bra sätt. Vi ser fram emot de praktiska vinsterna, men inte det finansiella oket. Det är bedrövligt att kommunerna ska ta på sig det som är statens ansvar. Regionen borde markera tydligare mot staten som inte tar sitt ansvar i dessa viktiga frågor. En eloge till Pontus Lindberg (M) dock som arbetat för just det. Men den här frågan är viktig och jag måste yrka bifall till förslaget, men med smärta, sa Svalö som tidigare har 16 år bakom sig på kommunalråd i just Bjuv.

Charlotte Wachtmaeister (M) höll med.
– Det är fantastiskt att vi får pågatåg här, både för kommunerna ifråga, men även för hela Skåne. Söderåsen med dess nationalpark och fantastiska natur blir nu mer tillgänglig för alla skåningar.
Socialdemokraternas Christina Axelsson var även hon positiv till trafikprogrammet i helhet, men varnade för att om Region Skåne och dess kommuner nu tar på sig statens finansiella ansvar så riskerar det att upprepas.
– Vi är väldigt kritiska till att kommunerna ska medfinansiera en nationell åtgärd. Men jag förstår att kommunerna skriver på när de tvingas in i situationen. Problemet är inte bara att det är fel – utan att vi riskerar samma sak även i framtiden, sa Axelsson.

Efter att Vänsterpartiet hållit med kring just det avrundade Gilbert Tribo (FP) det gemensamma morrandet.
– Jag känner igen diskussionen från tiden då vi hade en S-regering. Jag tror tyvärr att detta är ett otyg vi får leva med oavsett om vi har en höger- eller vänsterregering. Vi är överens om att detta är ett statligt ansvar. Men vi får göra jobbet.

×