Soldater avfyrar musköter: Vid Austerlitz i nuvarande Tjeckien vann Napoleon 1805 sin mest lysande seger. Franska soldater avfyrar sina musköter i en nutida rekonstruktion av slaget. Till höger: Porträtt av Napoleon 1797

Vi lever ännu i Napoleons skugga

Utrikes För 200 år sedan, i april 1814, abdikerade Napoleon från makten.
Det innebar att en av historiens centralgestalter lämnade scenen. Utan honom hade Europa — och Sverige — sett helt annorlunda ut.
- Han är mycket svår att tänka bort, säger Gunnar Åselius, professor i historia vid Försvarshögskolan i Stockholm.

Napoleon Bonaparte

 • Napoleon Bonaparte föddes 1769 på Korsika och utbildades vid militärhögskolan i Paris.
 • Han ställde sig på revolutionärernas sida vid franska revolutionens utbrott 1789, och i oktober 1795 räddade han den republikanska regeringen genom att slå ned ett rojalistiskt uppror i Paris. Strax därefter, i mars 1796, gifte han sig med sitt liv stora kärlek, Josephine Beauharnais.
 • Samtidigt fick han befälet över den franska armén i Italien vilket blev inledningen på en lång och lysande militär karriär.
 • Han tog makten i Frankrike i en statskupp i november 1799 och år 1804 utnämnde han sig själv till kejsare. I avsikt att få en tronarvinge skilde han sig från Josephine och gifte om sig med den österrikiska prinsessan Marie Louise 1810.
 • Kriget mot Ryssland 1812 innebar början till slutet. Han abdikerade i april 1814 och gick i exil på ön Elba. Han återvände dock på våren 1815 och återtog makten innan han slutligen besegrades vid Waterloo. Han dog i fångenskap på ön Saint Helena 1821. Hans kropp återfördes till Frankrike 1840 och vilar nu i Invaliddomen i Paris.

Fakta: Napoleonkrigen

 • Napoleonkrigen är benämningen på de krig som rasade i Europa från 1803 till 1815 mellan Napoleons franska kejsardöme och dess fiender. Minst tre miljoner soldater och två miljoner civila dog i striderna.
 • I början hade Napoleon stora framgångar. Mellan 1805 och 1807 besegrade han i en lysande serie fältslag Österrike, Preussen och Ryssland. Men hans arméer förblödde i ett utdraget gerillakrig i Spanien, och fälttåget mot Ryssland 1812 slutade i katastrof.
 • Hans eftermäle som militär taktiker är dock stort. Ingen general i historien, med undantag för Alexander den store, har kunnat mäta sig med honom på slagfältet.
 • När Napoleon stod på höjden av sin makt, på våren 1812, behärskade Frankrike en mycket stor del av Europa. Totalt var Napoleon då kejsare över 84 miljoner människor, eller cirka 40 procent av Europas dåvarande befolkning.
 • I många av de länder han erövrade infördes den moderna lagstiftning han själv initierade, Code Napoleon. Den innebar skydd för privategendomen, upphävande av adelns privilegier, individuell frihet, likhet inför lagen, åtskillnad mellan kyrka och stat, sekulariserad undervisning i skolorna.
 • Andra detaljer vi ärvt efter Napoleon är det moderna decimalsystemet och högertrafiken.

  Källa: Alan Forrest (TT)

I dag kanske många tycker att den franske kejsaren känns avlägsen. Men det var Napoleon som såg till att den franska revolutionens idé om centraliserade stater blev standard i Europa — vilket är tydligt än i dag.
Han införde också en civil lagstiftning, Code Napoleon, som var åtskild från den kyrkliga. Genom hans erövringar omvandlades Europa från en religiös till en sekulariserad kontinent.
Hans krigföring väckte också på allvar de nationalistiska känslorna i Europa. I viss mån kan han sägas ha lagt grunden för nationalismen som fenomen — på gott och ont.
Han ritade om Europas karta. Han bakade ihop alla tyska småstater till en enhet och lade på så vis — oavsiktligt — grunden för ett framtida enat Tyskland.
– Man kan på sätt och vis säga att han skapar Tyskland, säger Åselius.
Men det stoppade inte med Tyskland. Han formade också delvis det moderna Sverige, liksom Danmark, Norge och Finland.
Det hela började med freden i Tilsit 1807. Napoleon ville ha Ryssland som bundsförvant i den fortsatta kampen mot Storbritannien och gav därför tsar Alexander fria tyglar i Rysslands närområde.
Därmed beseglades Sveriges öde. I det finska kriget 1808—1809 förlorade Sverige hela sin östra rikshalva som i stället inkorporerades i det ryska imperiet.
Dåvarande svenska kungen, Gustav IV, fick skulden för det olycksaliga kriget och avsattes. I stället fick vi ett nytt kungahus. Ny tronföljare blev en av Napoleons generaler, Jean-Baptiste Bernadotte.
– Detta var en mycket viktig händelse. Bernadotte var sprungen ur den franska revolutionen. Han var en äkta medelklassmänniska och som sådan moderniserade han Sverige i grunden, säger Åselius.
Bernadotte försökte kompensera förlusten av Finland genom att erövra Norge från Danmark. Fast detta ledde på sikt i stället till att Norge blev en självständig nation.
Trots allt detta är Napoleon i dag mest ihågkommen som fältherre. Av förståeliga skäl. Han var tveklöst en av de största genom tiderna, en briljant taktiker på slagfältet — och det var givetvis de militära framgångarna som var avgörande för hans historiska betydelse.
Till slut blev dock krigen för kostsamma. Napoleon ville ha ett enat Europa under fransk ledning, något de andra stormakterna inte kunde acceptera. Och när han attackerade Spanien 1808, och Ryssland 1812, grävde han sin egen grav.
 
 
 

I Spanien blev fransmännen indragna i ett oerhört blodigt gerillakrig, i Ryssland dukade de under av kyla och svält.
– Det gick bra att försörja trupperna i avancerade länder som Preussen och Österrike. Men i Spanien och Ryssland som var relativt efterblivna kunde soldaterna inte överleva, säger Åselius.
Napoleon förlorade alltså när han attackerade de minst utvecklade länderna på kontinenten. De franska soldaterna ansåg att Spanien var ett barbariskt land där ingen verkade ha hört talas om upplysningens idéer.
Till slut blev han tvungen att ge upp. Kringränd av fientliga arméer, med Paris ockuperat av fiendetrupper, övertalade hans generaler honom att han måste kapitulera. Han skrev under sin abdikation den 6 april 1814 i Fontainebleau. Två veckor senare gick han i exil på ön Elba.
Han skulle komma tillbaka en gång till, för att utkämpa en sista kamp vid Waterloo. Men i praktiken var allt över. Uppkomlingen från Korsika var besegrad — men han kastar fortfarande sin skugga över hela Europa.

Napoleon Bonaparte

 • Napoleon Bonaparte föddes 1769 på Korsika och utbildades vid militärhögskolan i Paris.
 • Han ställde sig på revolutionärernas sida vid franska revolutionens utbrott 1789, och i oktober 1795 räddade han den republikanska regeringen genom att slå ned ett rojalistiskt uppror i Paris. Strax därefter, i mars 1796, gifte han sig med sitt liv stora kärlek, Josephine Beauharnais.
 • Samtidigt fick han befälet över den franska armén i Italien vilket blev inledningen på en lång och lysande militär karriär.
 • Han tog makten i Frankrike i en statskupp i november 1799 och år 1804 utnämnde han sig själv till kejsare. I avsikt att få en tronarvinge skilde han sig från Josephine och gifte om sig med den österrikiska prinsessan Marie Louise 1810.
 • Kriget mot Ryssland 1812 innebar början till slutet. Han abdikerade i april 1814 och gick i exil på ön Elba. Han återvände dock på våren 1815 och återtog makten innan han slutligen besegrades vid Waterloo. Han dog i fångenskap på ön Saint Helena 1821. Hans kropp återfördes till Frankrike 1840 och vilar nu i Invaliddomen i Paris.

Fakta: Napoleonkrigen

 • Napoleonkrigen är benämningen på de krig som rasade i Europa från 1803 till 1815 mellan Napoleons franska kejsardöme och dess fiender. Minst tre miljoner soldater och två miljoner civila dog i striderna.
 • I början hade Napoleon stora framgångar. Mellan 1805 och 1807 besegrade han i en lysande serie fältslag Österrike, Preussen och Ryssland. Men hans arméer förblödde i ett utdraget gerillakrig i Spanien, och fälttåget mot Ryssland 1812 slutade i katastrof.
 • Hans eftermäle som militär taktiker är dock stort. Ingen general i historien, med undantag för Alexander den store, har kunnat mäta sig med honom på slagfältet.
 • När Napoleon stod på höjden av sin makt, på våren 1812, behärskade Frankrike en mycket stor del av Europa. Totalt var Napoleon då kejsare över 84 miljoner människor, eller cirka 40 procent av Europas dåvarande befolkning.
 • I många av de länder han erövrade infördes den moderna lagstiftning han själv initierade, Code Napoleon. Den innebar skydd för privategendomen, upphävande av adelns privilegier, individuell frihet, likhet inför lagen, åtskillnad mellan kyrka och stat, sekulariserad undervisning i skolorna.
 • Andra detaljer vi ärvt efter Napoleon är det moderna decimalsystemet och högertrafiken.

  Källa: Alan Forrest (TT)

Dagens fråga

Har du börjat handla julklappar?

Loading ... Loading ...