6K-kommuner tar krafttag för hälsan

SVALÖV 504 000 kronor i stöd från Region Skåne.
Så mycket får Svalöv, Bjuv, Klippan, Perstorp, Åstorp, Örkelljunga kommuner, kallat 6K-samarbetet, för att ta gemensamma krafttag mot de folkhälsoutmaningar man ser i kommunerna.

I de så kallade samverkansmedlen ingår bland annat att öka folkhälskunskaperna hos förvaltningscheferna och nyckelpersoner samt hitta ett gemensamt folkhälsoområde att arbeta med.
Den 25 april beslutade folkhälsoberedningen i Region Skåne att ställa sig bakom ansökan från kommunerna.
Ordförande för folkhälsoberedningens Birgitta Södertun (KD) kommenterar beslutet:

– Vi har sett att det finns stora behov av samverkan. Framförallt mindre kommuner kan vinna mycket på att kroka arm mot hälsoproblemen.
– Det man vill göra är något nytt och visar det sig lyckosamt hoppas jag det kan ge ringar på vattnet runt om i Skåne, säger Birgitta Södertun.

Totalt har Region Skåne avsatt 2 miljoner kronor för kommunala samverkansmedel. Syftet med pengarna är att sporra nya idéer ikommunerna.
Samverkan 6 K ansökte om 504 000 kronor och pengarna kommer främst gå till en tjänst på 10 procent från augusti 2014 och mellan 2015-2016 med 40 procent. Huvuduppgiften blir att koordinera arbetet.
Örkelljunga kommun är projektansvariga och projektledare för arbetet kommer att bli folkhälsostrategen, Johanna Häggberg.
Folkhälsostrategen Johanna Häggberg kommenterar den goda nyheten:

– Vi är väldigt glada över beslutet. I kommunerna finns likartade strukturella faktorer som har stor inverkan på hälsotillståndet och det skulle därför finnas en hel del att vinna på en samverkan mellan
kommunerna inom folkhälsoområdet.
– Vi hoppas med detta projekt kunna få till en större samverkan och hitta gemensamma områden som vi kan arbeta med.

Projektet har även tagits upp i kommundirektörernas möte inom 6 K och de är positiva och ställer sig bakom ansökan.
Örkelljunga kommuns kommunchef, Peter Andreasson även sammankallande för Kommundirektörerna i 6 K, kommenterar beslutet:

– Detta är ett intressant projekt för 6 K, kommunerna har ungefär samma storlek, befolkningsstrukturer och folkhälsoutmaningar.