Asylboende på Garnisonen dröjer

HÄSSLEHOLM/TYRINGE Det gamla sjukhuset på nedlagda regementet P2 på Garnisonen i Hässleholm har fått ett tilldelningsbeslut om att bli ett tillfälligt boende för 52 asylsökande.
Men politikerna i kommunledningen förklarar, att detta inte kan ske i närtid. Det måste först finnas ett bygglov.

Inför helgen kom ett meddelande från Migrationsverket till Hässleholms kommun. Där stod det, att verket kommer att öppna ett boende för asylsökande i gamla ”sjukan.” Boendet har direktupphandlats av leverantören HSRM Konsult AB.

Leverantören ska ansvara för drift och bemanning av boendet. Migrationsverkets personal ska också finnas där. Kommunledningen får i brevet även veta, att det kommer att bli aktuellt med skolgång för barnen nu till hösten.

Brevet utlöste febril aktivitet i kommunhuset under onsdagen. Politiker och tjänstemän lade ner tid på detta, pratade om det, ställde frågor, kollade upp och undersökte. De kom gemensamt fram till att ett sådant boende inte kan tas i bruk i närtid.
– Vi ville ha allting klart så fort som möjligt, säger kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S). Bengt-Arne Persson, kommunchefen, höll i uppgifterna.

Först ska en teknisk besiktning göras och sedan en så kallad verksamhetsbesiktning, som inriktas på rumsstorlekar, lekplatser, närhet till kommunikationer med mera.
Det finns ingen nu gällande detaljplan över området, sedan förslaget till en ny sådan har överklagats. Kommunalrådet Mats Sturesson (C), tidigare ordförande i byggnadsnämnden, förklarar:

– Detta innebär, att alla ansökningar om bygglov bordläggs tills en plan antagits. Det här området är tänkt att enbart ha bostäder – och ingen verksamhet med hotell, vandrarhem och liknande.
– Därför kan inget boende för asylsökande öppnas där i nuläget. Bygglov krävs.

Oppositionsrådet Pär Palmgren (M) är helt enig med kommunalråden:
– Detta betyder, att vi inte pratar om närtid för ett sådant här asylboende. Kraven är höga. Det finns regler att följa.

Brevet från Migrationsverket berättar också om Bo Tur byggnad 2, det vill säga Gamla Manhem i Tyringe. Ett tillfälligt boende med plats för 76 asylsökande. Bo Tur AB har direktupphandlat det.
– Men detta gäller inga nya platser, förklarar politikerna och kommunchefen. Bara ett nytt avtal som ersätter ett befintligt avtal. Ingen som helst ändring av numerären.

Dagens fråga

Kommer du att köpa en mobillåda i julklapp?

Loading ... Loading ...