Rättighet och plikt

Opinion I ett utspel med viss liberal slagsida skriver statsminister Stefan Löfven om balansen mellan plikt och rätt beträffande arbetsmarknaden.

Han menar att fokus har hamnat på rätt medan plikten glöms bort och nämner föräldrar och elevers egna ansvar för skolresultaten och för att man utbildar sig tillräckligt för att kunna få arbete som exempel.

Han har rätt angående det egna ansvaret. Det är inte rimligt att hävda att staten kan lösa alla arbetsmarknadsrelaterade och konkurrensrelaterade problem åt medborgarna, även om det kan låta så under Löfvens egna tal. Även om Socialdemokraterna och regeringen lyckas med det de sagt att de vill lyckas med på jobbfronten, så finns det också mycket riktigt ett personligt ansvar.
Man kan inte utbilda sig till något med en katastroghög arbetslöshet och sedan vänta på att bli försörjd av staten för att man utbildade sig till något kul fastän arbetslösheten är 70 procent. Utbildar man sig till konstnär, statsvetare eller för den delen journalist, då för det med sig ett personligt ansvar för att det kanske inte leder till ett arbete.

Och som Löfven påpekar måste man då vara beredd att skola om sig eller bredda sig om detta fortgår. Det är på sätt och vis kontroversiellt i ett fritt och rikt samhälle som vårt att säga att folk inte ska få bejaka sina drömmar och förhoppningar, men så behöver man å andra sidan inte tolka utspelet heller. Vissa har talang och kan därför bli konstnärer, fotografer eller fartygsbefäl. De flesta kan det inte.
Disciplin i skolan och att det är en moralisk fråga att utbilda sig låter som något Jan Björklund skulle ha sagt. Individens ansvar för sitt eget liv, rätten att få leva som man vill om man inte skadar och gör sin plikt mot samhället är en rätt liberal formulering. Men det är också en välkommen syftning på arbetarrörelsens folkbildningsideal, som mycket gärna får komma tillbaka.