Osby går miste om EU-miljoner till nät

OSBY Osby får nej på två stora ansökningar om EU-pengar till projekt kring bredband och mobila nät. Totalt rör det sig om närmare två miljoner kronor som kommunen nu går miste om.

Utbyggnaden av Osby stadsnät är i full gång och under de kommande månaderna får allt fler Osbybor tillgång till snabb internetanslutning via fiber.

I kölvattnet av denna teknikutveckling i bygden tänkte Osby kommun driva två till hälften EU-finansierade projekt med en sammanlagd budget på runt 3,6 miljoner kronor. Det är kommunens bredbandssamordnare Mats Havskogen, anställd temporärt i samband med fiberutbyggnaden, som har skrivit ansökningarna och som också är den som var tilltänkt som projektledare.

Det ena projektet i ansökningarna heter ”Samhällsutmaningsdriven innovationsupphandling” och var tänkt att kretsa kring hur Osbys nya IT-infrastruktur skulle kunna användas optimalt, exempelvis inom hemtjänsten och fastighetsförvaltningen. Det andra projektet, döpt till ”Fibernytta i Osby”, skulle handla om de som hamnar i it-infrastrukturens gråzoner, utanför tätorternas fibernät, utanför landsbygdens många fiberföreningar och kanske även utanför områden med bra mobiltäckning.
Men Tillväxtverket, som handlägger ansökningar om medel från EU:s regionala utvecklingsfond, säger nej till bägge projekten.

– De tyckte att inte att projekten hade tillräckligt mycket koppling till näringslivet, säger Anna Lyhagen, samhällsbyggnadschef på Osby kommun.

Hon är förvånad över avslagen. Hon säger att kopplingen till näringslivet inte var något som Tillväxtverket lyfte fram som viktigt i ansökningsprocessen.
– Projekten skulle ha hjälpt oss, men också andra kommuner med liknande struktur och utmaningar. De hade inneburit en extra växel i arbetet med att göra bredband och mobila nät till en självklarhet i kommunen.

Senaste nytt omOsby

Dagens fråga

Har du vinylspelare hemma?

Loading ... Loading ...