Gunnar Haraldsson, ordförande IOGT-NTO Globen Hässleholm.Foto: Anna Persdotter

Nykterheten bland ungdomar ökar

Hässleholm De senaste åren har man kunnat se en trend bland ungdomar, det dricks allt mindre alkohol. Även i Hässleholm har ungas drickande minskat, berättar Gunnar Haraldsson, ordförande för IOGT-NTO Globen i Hässleholm.

Därför är alkohol farligt för unga

De största farorna med att dricka alkohol i tonåren:
q Alkohol skadar hjärnan oavsett ålder, men eftersom detta organ utvecklas ända upp till 25-årsåldern är ungas hjärnor ännu känsligare.
q Akohol är farligt för såväl en växande som en fullvuxen kropp, men kroppsstorleken spelar roll. En liten kropp innehåller mindre vätska att späda ut alkoholen med, vilket gör att det går snabbare att bli berusad.
q Tjejer tar ännu lättare skada då de rent fysiologiskt har sämre förmåga att bryta ner alkohol.
q De flesta vuxna kan se konsekvenserna av sitt drickande. Unga har svårare att märka när de blir berusade, och blir ofta för fulla för fort. Tonåringar som dricker mycket kan bli beroende på bara några år. För vuxna tar det oftast längre tid, och då kan det vara lättare att se signalerna och själv sätta stopp.
q Alkohol och våld hänger ihop. I nästan sju av tio misshandelsfall i offentlig miljö finns alkohol med i bilden.
q Risken för olyckor ökar eftersom hjärnan inte fungerar lika bra som vanligt.
q Ökad risk i trafiken. Risken för olyckor ökar redan när föraren har en promillhalt på 0,2 i blodet. Även om man inte kör bil själv, är det viktigt att inte åka med en förare som druckit. Se även till att mopeden stannar hemma när det är fest. Hälften av alla mopeder är trimmade och var tredje mopedist som dödas är onykter.
Källa: systembolaget.se

– Vi har sett en drastisk förändring i ungdomars alkoholvanor. Användningen av alkohol har sjunkit mycket kraftigt., säger han
– För tio år sedan visade undersökningar att ungefär 90 procent av niondeklassarna hade druckit alkohol och siffrorna för gymnasiet var ungefär desamma. Nu ligger det på 47-48 procent för niondeklassarna och jag tror det var något högre i gymnasiet.
Att alkoholanvändningen hos unga har minskat så mycket tycker han förstås är positivt. Orsakerna är lite svårare att definiera.

En faktor som verkar spela in är datoranvändningen, som har ökat.
– Det har forskare tittat på och det har visat sig spela in en hel del. Ungdomarna sitter vid datorn och spelar i stället för att vara ute och dricka alkohol.
En annan faktor tror han är att vi numera har många människor från andra kulturer, kulturer där alkohol inte är en del av vardagen på samma sätt som här.
– I många delar av världen dricks det inte som det gör här, säger Gunnar Haraldsson.
– Vi har många muslimer som inte dricker och de drar med sig sina svenska kompisar och umgås utan alkohol.

Själv har Gunnar tillbringat en hel del tid i Kina, där det visserligen dricks alkohol, men inte i den utsträckningen som i Sverige.
– Att vara full på stan är inte socialt accepterat i Kina och att gå på stan med en ölburk i handen är otänkbart.
En tredje faktor till att drickandet bland unga har minskat tror han är den pågående hälsotrenden.
– Man ska vara snygg och fräsch. Att komma och vara bakfull är helt enkelt inte inne längre.
– Dessutom tror jag att Systembolagets kampanj om att inte köpa ut till unga har gett effekt. Också föräldrar är nu mer noga med att man inte ska ge barn alkohol.

Han hänvisar till flera undersökningar som visat att ungdomar som får alkohol hemma dricker mer.
Gunnar Haraldsson berättar också att, även om antalet ungdomar som vill bli medlemmar i föreningen inte har ökat, så är det färre som argumenterar för drickande när IOGT-NTO är ute och informerar, till exempel i skolor.
– Det har skett en attitydförändring till alkohol, säger han.
– Förr om åren när vi skulle rekrytera ledare i ungdomsgrupperna var det mycket svårare att diskutera om varför man inte bör dricka alkohol. Nu krävs det inte så stor argumentation.
Att ungdomar dricker mindre alkohol tycker han är ett mycket positivt för folkhälsan.

Samtidigt minskar ändå antalet medlemmar i många föreningar.
– Men det viktiga är ju att vi får ökad folknykterhet, inte att vi ska ha många medlemmar, säger han.
Gunnar Haraldsson berättar också att där ungdomarnas drickande minskat dricker nu äldre kvinnor desto mer.
– Vi har tappat många kvinnor i pensionsåldern. Man har bytt ut kaffejuntan mot vinjuntan. Och det har gått fort.
– För inte så länge sedan var de flesta kvinnorna mer eller mindre helnykterister.
Här tror han vinboxarnas intåg har spelat en stor roll.
– Det blir inte så tydligt hur mycket man dricker. Man tar ett glas när man har lust.

Därför är alkohol farligt för unga

De största farorna med att dricka alkohol i tonåren:
q Alkohol skadar hjärnan oavsett ålder, men eftersom detta organ utvecklas ända upp till 25-årsåldern är ungas hjärnor ännu känsligare.
q Akohol är farligt för såväl en växande som en fullvuxen kropp, men kroppsstorleken spelar roll. En liten kropp innehåller mindre vätska att späda ut alkoholen med, vilket gör att det går snabbare att bli berusad.
q Tjejer tar ännu lättare skada då de rent fysiologiskt har sämre förmåga att bryta ner alkohol.
q De flesta vuxna kan se konsekvenserna av sitt drickande. Unga har svårare att märka när de blir berusade, och blir ofta för fulla för fort. Tonåringar som dricker mycket kan bli beroende på bara några år. För vuxna tar det oftast längre tid, och då kan det vara lättare att se signalerna och själv sätta stopp.
q Alkohol och våld hänger ihop. I nästan sju av tio misshandelsfall i offentlig miljö finns alkohol med i bilden.
q Risken för olyckor ökar eftersom hjärnan inte fungerar lika bra som vanligt.
q Ökad risk i trafiken. Risken för olyckor ökar redan när föraren har en promillhalt på 0,2 i blodet. Även om man inte kör bil själv, är det viktigt att inte åka med en förare som druckit. Se även till att mopeden stannar hemma när det är fest. Hälften av alla mopeder är trimmade och var tredje mopedist som dödas är onykter.
Källa: systembolaget.se

Dagens fråga

Har du börjat planera för sommarsemestern?

Loading ... Loading ...