Kommunstyrelsen överskred sina befogenheter när man beslöt att upplåta sina valstugor till tillfälligt härbärge åt EU-migranter i Vintras. Det konstaterar förvaltningsrätten i Malmö. FOTO: CARL-JOHAN BAULER
Kommunstyrelsen överskred sina befogenheter när man beslöt att upplåta sina valstugor till tillfälligt härbärge åt EU-migranter i Vintras. Det konstaterar förvaltningsrätten i Malmö. FOTO: CARL-JOHAN BAULER
Kommunstyrelsen överskred sina befogenheter när man beslöt att upplåta sina valstugor till tillfälligt härbärge åt EU-migranter i Vintras. Det konstaterar förvaltningsrätten i Malmö. FOTO: CARL-JOHAN BAULER

Fel med husrum åt EU-migranterna

HÄSSLEHOLM Kommuntyrelsen överskred sina befogenheter när man upplät sina valstugor till härbärge för tiggande EU-migranter.

Det säger förvaltningsrätten i en dom.
Bedömning och beslut skulle i stället gjorts av socialnämnden.
Rätten konstaterar att kommunstyrelsens arbetsutskott, som fattade beslutet, saknade befogenhet till det. Bedömningen och beslutet skulle i stället ha gjorts av socialtjänsten eftersom det åligger socialen att hantera frågan.
– Hässleholms kommun har inte visat att kommunstyrelsen givits uppdrag av kommunfullmäktige att fatta beslut om sådant boende enligt socialtjänstlagen eller annan lag, resonerar rätten.
Det var den 18 februari som kommunstyrelsens arbetsutskott gav i uppdrag åt kommunens säkerhetschef att ordna akut boende till en grupp EU-migranter som bosatt sig i skjul längs Vankivavägen.
Tiggarna erbjöds att bo i kommunens valstugor, Friggebodar, som hastigt gjordes i ordning för övernattning och ställdes ut på en industritomt vid Väpnaregatan. Härbärget beboddes av romer från Rumänien, fram till den 31 mars då bodarna togs bort.
Beslutet överklagades av moderaterna Rickard Bernsheim, Kenny Hansson och Lars Johnsson.
– Jag kan konstatera att förvaltningsrätten delar vår bedömning att kommunstyrelsens arbetsutskott har överskridit sin befogenhet.
Om socialtjänsten och dess professionella tjänstemän hade fått hantera ärendet hade detta garanterat en likvärdig och rättssäker och human hantering. Jag tror inte att socialtjänsten hade kommit fram till att det är lämpligt att mitt i vintern erbjuda någon boende i oisolerade friggebodar på ett industriområde, kommentera Lars Johnsson utslaget.

Dagens fråga

Tror du att Storbritannien lämnar EU sista oktober?

Loading ... Loading ...