Varnar för vilseledande faktura

OSBY Företaget Nummerupplysningen, som finns på organisationen Svensk Handels varningslista, skickar just nu ut brev till småföretagare i trakten.

Två företagare från kommunen har visat tidningen hur de uppenbart bedrägliga blanketterna som Nummerupplysningen skickar ser ut.
På blanketten ombeds företagaren att ”rätta uppgifter” om företaget, bland annat telefonnummer, öppettider och adress. Men den som fyller i sina uppgifter, skriver under och postar i det förfrankerade kuvertet som följer med riskerar att få betala 5 895 kronor per år till Nummerupplysningen för att få så kallad förtursexponering på företagets webbplats. Detta framgår endast i liten text längst ned på blanketten.
Enligt Svensk Handel finns det två domar i Södertörns och Stockholms tingsrätter där det har slagits fast att talongen är utformad på ett sätt som är ägnat att vilseleda mottagaren. Därför har personer som skrivit under den och skickat in men sedan bestridit fakturan också sluppit att betala efter att tingsrätten tagit upp fallen.

Senaste nytt omOsby

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Känner du dig orolig inför framtiden?

Loading ... Loading ...