Ja till EU-stugor i fyra månader

Hässleholm – Meningen är att EU-migranterna kan bo där högst fyra nätter innan de åker hem.

Det är förklaringen till att byggnadsnämnden tillåter att ett antal campingstugor finns tillgängliga för de EU-migranter, främst rumäner, som uppehåller sig i Hässleholm. Men det är upp till personerna själva att ansöka om att få tillträde till stugorna under några dagar, med kravet att de därefter återvänder till sitt hemland.
Det förklarar byggnadsnämndens ordförande Leif Nilsson (S), och menar att nämnden vilar sitt beslut på sociallagen som säger att dessa människor har rätt till hjälp.
– Det är ett nödläge vi har, också med tanke på mängden nyanlända, säger han och menar att tanken inte är att dessa ska bo i stugorna permanent.
Stugorna ska placeras på fastigheten Hässleholm 88:1, Väpnaregatan 12 där stugor för EU-migranter placerades förra året.
Intill finns också ett utrymme med lunchrum, kök och wc som kan nyttjas av de boende.
Bygglov godkänns för en period från 1 december fram till sista april nästa år. Ansökan om bygglov var inlämnat av tekniska förvaltningen, som kan påbörja utplaceringen av fem campingstugor så fort beslutet vunnit laga kraft om tre veckor. Såvida inte beslutet överklagas.
Beslutet togs efter votering 7-2, där Sverigedemokraterna röstade emot att tillåta bygglov.
Hans Bryngelson

Dagens fråga

Tror du att Storbritannien lämnar EU sista oktober?

Loading ... Loading ...