Katarina Johansson,Bjärnum

Hon ska ställa sjukvårdsministern mot väggen

BJÄRNUM Den 4 februari, på Världscancerdagen, ställer Katarina Johansson från Bjärnum, sjukvårdsminister Gabriel Wikström mot väggen.

Förslaget ministern får på sitt bord lyder: Inför cancercertifierade vårdcentraler med kapacitet och kompetens för kronisk cancer.
Katarina Johansson har byggt den största intresseorganisationen inom cancerområdet, Nätverket mot cancer.
Hon sitter också bland mycket annat i regeringens expertgrupp för kortare cancerköer. Dessutom startade hon Gynsam, gyncancerföreningarnas nationella samarbetsorganisation.
I 25 års tid har hon engagerat sig i cancerpatienternas situation.
– I början jobbade vi för att få politikerna att lyssna på oss. Nu är det politikerna som kontaktar oss, säger hon och skrattar.
– Första gången vi engagerade Världscancerdagen, 2010, kom det en politiker från varje politiskt parti. Det såg vi som en stor framgång. Nu har vi blivit en viktig remissinstans.
Just nu är det högaktuellt att belysa verkligheten för de patienter som överlever cancer. De är många och blir allt fler.
– De som lever med cancer, alltså har kronisk cancer, kan numera leva i många år. Det är den patientgruppen som behöver få bättre hjälp i sjukvården, säger hon.
–Personer med kronisk cancer måste få en egen plats i primärvården.
Varför kan hon ge flera exempel på.
– Många cancersjuka kan hamna i timslånga köer på akuten eller bli sittande i väntrum på en vårdcentral bredvid hostande influensa- och infektionssjuka. Allvarligt för en cancerpatient som ofta är extremt infektionskänslig, förklarar hon.
– De behöver också hjälp med andra praktiska saker beroende på vilken situation de befinner sig i.
Det är bland annat det som sjukvårdsministern ska få lyssna till när de, tillsammans med andra politiker, vårdpersonal, cancerpatienter, anhöriga och Göran Stiernstedt, regeringens nationella samordnare för effektivare resursutnyttjanden inom hälso- och sjukvården, möts i aulan på Karolinska institutet.
Katarina Johanssons stora engagemang har sin upprinnelse i den cancer som drabbade henne som 42-åring.
Hon är tacksam för de resurser som sattes in för att rädda hennes liv, men har också insett de många begränsningar som fortfarande finns för att ge cancerpatienter och deras anhöriga ett bra liv.
Och hon vill verkligen avdramatisera sjukdomen.
– Folk blir ju fortfarande alldeles hysteriska inför ordet cancer.
– Om några år kommer en miljon svenskar att ha eller ha haft cancer, det gör cancer till den allra vanligaste sjukdomen. Cancer är fortfarande förknippat med död, men faktum är att 60 procent överlever sin cancersjukdom.
– Att säga nej till cancer, som i cancerfondens marknadsföring hjälper inte. Cancer får man vare sig man säger nej eller inte, konstaterar hon krasst. Och vänder sig också emot uttryck som att kämpa mot sin cancer.
– Kämpa mot cancer hjälper inte. Ett sådant uttryck skapar bara känslan av att inte räcka till när man ändå drabbas.

Dagens fråga

Har du vinylspelare hemma?

Loading ... Loading ...