Husets ventilation luktar avföring och väggarna är mögliga. Nu gör kommunen ett nytt försök med att få hyresvärden att ordna upp fastigheten. Foto: Torbjörn Wester/Arkiv

”Skrämmande att folk ska få bo i sådan misär”

Osby Domstolen ansåg att kommunens papper var för svårtolkade och mannen slapp därför betala de stora vitesbeloppen.
Nu tänker kommunen ta nya krafttag mot värden vars gäster ”bor i misär”.

I slutet av februari 2015 delgavs hyresvärden att han skulle åläggas ett vite om 230 000 kronor. Han är nämligen ägare till det nu mera ökända flerfamiljshuset på Västra Storgatan.

Kommunen har sedan dess gjort allt i sin makt för att han ska åtgärda de brister som miljö – och bygginspektörerna påpekat under flera års tid. Det rör sig bland annat om mögel i väggarna, fuktproblem, smuts i tvättstugan och en ventilation som luktar avföring. Men mannen ansåg inte att han skulle behöva betala någonting och överklagade sitt straff till mark – och miljööverdomstolen – och fick rätt.
Domstolen menade att Osby kommuns vitesföreläggande innehöll en rad otydligheter som gjorde att hyresvärden inte kunde veta när de olika punkterna skulle vara genomförda, ej heller vad han förväntas göra för att undvika det eventuella vitet.

Det innebar att hyresvärden helt sonika slapp betala den närmare fjärdedels miljonen.
Men kommunen har inte gett upp. Under tillsyns – och tillståndsnämndens senaste sammanträde beslutade man om att ansöka om att utdöma ett nytt vite till mannen. Denna gången på 30 000 kronor.

Kurth Stenberg (S) är ordförande i den berörda nämnden och han säger att man nu tänker ta nya tag med att få hyresvärden att iordningställa huset.
– Vi ska kolla upp det bakslaget vi fick av mark – och miljööverdomstolen, analysera det och gå på det igen. Nu tar vi ut dessa 30 000 på honom också gör vi ett nytt försök med de andra större summorna så småningom, säger han.

Stenberg menar att det faktum att människorna som bor i huset själva inte har möjlighet att organisera sig mot värden gör att frågan blir extra viktig för nämden att driva
– Man kan säga så här att de människorna som bor där får hjälp att betala sin hyra och det är den vägen som vi tycker är skrämmande. Att människor ska få lov att bo i den formen av misär på grund av att man inte har möjligheter att påverka sin bostadssituation, säger Kurth Stenberg.

Senaste nytt omOsby

Dagens fråga

Skickar du julkort?

Loading ... Loading ...