Med nordisk lösning kan id-kontrollerna slopas

EU:s gränssamarbete, det som kallas Schengen, bygger på att asylsökande skall söka asyl i det första säkra EU-landet. I praktiken har samarbetet fallit samman när andra länder viftar vidare asylsökande till Sverige och Tyskland. Att det blivit så beror på att våra två länder haft den mest generösa flyktingpolitiken. Det i kombination med ogenomtänkta uttalanden av Fredrik Reinfeldt och Angela Merkel, som snabbt spred sig runt världen, gjorde att stora skaror människor från Afghanistan och Syrien men även andra länder sökt sig hit under fjolåret.
Nu har i praktiken Schengen fallit samman när såväl vi som Tyskland och andra länder vägrar agera slutstation för de som vill söka asyl. Så långt har id-kontrollerna fungerat. Men det innebär också att det blivit svårare för dagpendlarna över Öresund.
Lösningen är egentligen självklar, en gemensam yttre nordisk gränskontroll, främst mot Tyskland, som de flesta som tänker söka asyl passerar. Exakt detta var det också som den danska statsministern Lars-Lökke Rasmussen föreslog i helgen. De nordiska länderna har historiskt varit framgångsrika i att samarbeta. Den traditionen bör de återupprätta också när det gäller gränserna mot resten av EU. Ländernas regeringar bör snabbt försöka träffa en sådan överenskommelse, en där också en del av kostnaderna tas gemensamt. Då kan rörligheten över Öresund fungera som tidigare och det blir lättare att ge asyl till de som har asylskäl.

×